TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONU...


TBMM İçişleri Komisyonu'nda, İç Güvenlik Paketi'nin geri çekilen 7 maddesi görüşülerek metinden çıkarıldı.

16 Mart 2015 Pazartesi

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, İç Güvenlik Paketi'nin Komisyon'a çekilen 63 maddesinin hangi usulde görüşüleceği tartışıldı.

Komisyon, AK Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy başkanlığında toplandı. Ersoy, gündeme geçmeden önce Tasarı ile ilgili süreci ifade ederek, geri çekilen maddelerin nasıl ele alınacağını ifade etti. Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeyen maddelerinin geri çekilmesini talep eden Hükümet ve tasarı üzerinde verilen önerge sahiplerine söz vereceğini ve daha sonra önergelerin oylamasının yapılacağını söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ usulle ilgili söz istedi. Ersoy'un her siyasi parti temsilcisine usulle ilgili 10 dakika süre vermesine Serindağ tepki gösterdi. Ersoy ile Serindağ arasında usul konusunda sürenin ne olacağı tartışması yaşandı.

Serindağ, "Bu kadar önemli bir tasarıyı görüşüyoruz ama Bakan burada yok. Tasarı yaklaşık iki ay burada görüşüldü ve görüşlerimizi ifade ettik. Başbakan, sağlıkla ilgili şiddeti önleyen düzenlemenin pakette olduğunu söylüyor. Böyle bir şey var mı? İçişleri Bakanı, Hükümet yerine geçip geri çekemez, bu usule aykırıdır. İçişleri Bakanı değil Hükümet geri çeker. Seçimlerden üç ay önce İçişleri Bakanı değişiyor, yerine tarafsız bakan geliyor. Tarafsız olması gereken bir Bakan'ın tasarıyı geri çekmesi etik anlamda yanlıştır. Bu tarafsız bir Bakan'ın yapabileceği işlem değil. Komisyon yapabilir bunu. . İçişleri Bakanı, bunu geri çekmekle tarafsızlığını yitirmiştir. Bakan ya görevinden ayrılmalı ya da bu tasarıyı Komisyon veya Hükümet çekmeli. Bakan Hükümet midir? Hükümet temsilcisi olarak konuşabilir ama Hükümet olarak konuşamaz, yazı yazamaz" diye konuştu.

Serindağ, Tasarı'nın maddelerinin yaklaşık yarısının Komisyon'a geri alınma gerekçesini sordu. Serindağ, her maddenin görüşülmesi ve ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, paketin görüşmelerinin Genel Kurul'da gergin ve kargaşa ortamında geçtiğini belirterek, düzenlemeye karşı toplumsal muhalefetin Meclis'e yansıdığını ve istenmeyen görüntüler oluştuğunu ifade ederek bazı milletvekillerinin yaralandığını anlattı. Bal, "Güneydoğu'da mahkeme kuran, yol kesen, insan ve haraç toplayan, bayrağını asan, vali tayin eden, şehitlik kuran PKK var mı yok mu. PKK, defakto devlet gücünü, Hükümet'in acziyet ve teslimiyetinden alıyor. PKK'nın elinde roketatar, kaleşnikof var, bu kanunda ise sapan, bilye var" dedi.

Düzenlemede asayişi sağlayacak düzenleme olmadığını savunan Bal, "Parti devleti, parti polisi ve jandarması inşa etmeye yöneliktir. Buna toplumsal tepki büyüktür. Bunu dikkate almak zorundasınız. Meclis'te üç muhalefet karşıysa oturup düşünülmeli ve mutabakat sağlanmalı. Aklımızı başımıza almak zorundayız. Bu, Anayasa kadar önemlidir ve vatandaşın gündelik hayatını doğrudan etkileyecek. Karakol, alnı açık, başı dik gidebileceği yer olmaktan çıkaracak. Polisin yetkileri ağır şekilde artırılıyor. Aklıselim hakim olmalı. Tekriri müzakere yapılmalı" dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, paket görüşmeleri nedeniyle Meclis tarihinin en kötü görüntülerinin yaşandığını, TBMM iç tüzüğünün ihlal edildiğini ve angarya çalışmaya göz yumulduğunu belirterek, hukukçu milletvekili olarak AYM'ye bireysel başvuru hakkını kullandığını söyledi. Düzenlemenin gerekçesi olarak 6-7 Ekim olaylarının gösterildiğini belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"57 kişiden 50'sinin faili kameralarla bellidir, niye devlet bunu çıkarmıyor? Silahların susacağı, fikirlerin konuşulacağı bir Türkiye için mücadele ederken, ülkeyi açık cezaevine çevirecek düzenleme getirildi. Paket, baldıran zehirinden de zehirlidir. Goebbels'e verseniz böyle bir yasa getirmez. Sorgusuz sualsiz al, izle, dinle, yakalama emri ver, vur... Bazı maddelerin çekilmesi, ricat etmektir. Hükümet'in Genel Kurul'da madde madde çekmesi ve bunların görüşülmesi gerekirdi. Komisyon'a geri çekmeye gerek yoktu. Size akıl veren yok mu? Sayın Bakan'ın yetkisi var mı? Bu usulsüz çekmedir. Bakan'ın gerekçelendirmesi gerekirdi. Siz gerçekten hukuk devleti, demokrasi ve ülkenin geleceği adına ilk 15 maddesi için tekriri müzakereyi niye düşünmüyorsunuz? Tasarı'nın içinde milletvekillerinin de teklifleri var. Hükümet bunları çekemez çünkü sahibi değil. Ancak milletvekilleri kendisi çeker. Siz Komisyon olarak çekeceksiniz. Hükümet'i tek telde oynattınız. Nevruz ateşinin ülkemizi aydınlatması umudunu taşıdığımız bu günlerde, tartışmalı maddeleri zaman varken gözden geçirin. Bu yasayı çıkarırsanız, kendi çocuklarınız da dahil kişilerin yaşam hakkını tehlikeye atarsınız."

AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin ise düzenlemenin ihtiyaçtan kaynaklandığını ve millet tarafından beklendiğini belirterek, yaklaşan seçim nedeniyle Tasarı'nın tümünün çıkarılması için zaman sorunu bulunduğunu söyledi. Şahin, Hükümeti temsilinin bir Bakan'ın varlığının yeterli olduğunu savunarak ayrıca geri çekilmeye ilişkin iç tüzük düzenlemesi bulunduğunu ve bunların uygulanması gerektiğini söyledi. "Tasarı'nın görüşmelerin nasıl yapıldığı milletin gözünün önünde cereyan etti" diyen Şahin'e, muhalefet milletvekilleri tepki gösterirken, HDP'li Kaplan ise bilgisayarından görüşmelere ilişkin bazı görüntüleri gösterdi.

Ersoy, grup adına konuşmaların ardından, geri çekilen maddeler üzerinde verilmiş önergelerin ele alınacağını ve önerge sahiplerinden bir milletvekiline söz vereceğini söyledi. Muhalefet, buna itiraz ederek usul tartışması açılmasını istedi. AK Parti'li Şahin, Ersoy'un tutumu lehinde söz alırken, muhalefet temsilcileri ise önerge sahiplerinin tümüne söz verilmesini istedi.

Usul tartışmasının ardından tutumunda değişiklik olmadığını açıklayan Ersoy, maddeleri görüşmeyeceklerini, sadece önergeleri görüşeceklerini belirterek, her önergede imza sahiplerinden birine Komisyon üyesi olup olmadığına bakılmaksızın söz vereceğini ifade etti. Muhalefet milletvekillerinin madde üzerinde konuşup konuşmayacakları sorusuna, "Ayrıca madde üzerinde konuşmayacaksınız. Birden fazla milletvekiline önerge üzerinde konuşma hakkı vermeyeceğim" karşılığını verdi.

Muhalefetin itirazını sürdürmesi üzerine Ersoy, "Komisyon üyeleri önergeden sonra katkıda bulunmaları gereken husus olursa oylamadan sonra bunu yapar" dedi.

Ersoy, tutumunu oya sundu. Ersoy'un tutumunun AK Parti milletvekillerinin oyuyla kabul edilmesinin ardından toplantıya ara verildi.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, İç Güvenlik Paketi'nin geri çekilen maddeleri üzerinde verilen önergelerin görüşülmesine başlandı.

Komisyon'da, Başkan Mehmet Ersoy'un, "maddeler üzerinde konuşulmayacağı, önerge sahiplerinden birine söz verileceğine" ilişkin tutumuyla ilgili usul tartışmaları açıldı. MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, TBMM İçtüzüğü'nde konuyla ilgili düzenlemede madde üzerinde görüşme yapılacağı ifadesinin bulunduğunu kaydederek, "Görüşme, sadece oylama değildir. Eğer milletvekillerine konuşma hakkı vermezseniz, o zaman Genel Kurul’daki olaylar aynen burada cereyan eder" dedi.

Bal, verilen aradan önceki usul tartışmasında Ersoy'un önergelerin oylamasından sonra madde üzerinde milletvekillerine söz hakkı tanıyacağının söylediğini belirterek, "Şimdi söylediklerinizden dönüyorsunuz. Tutumunuz adamın önce idamına, sonra delillerin toplanması gibi oldu. Genel Kurul'da tasarının geneli ve birinci bölümü üzerinde konuşamadık, kürsü işgal edildi. O gerginlik şimdi buraya taşınıyor" diye konuştu.

CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, "yanan odunun davası olmaz. Ama sizin tutumunuza göre önce yakacağız, sonra üzerinde konuşacağız. Muaviye'nin devesi hikayesine döndürüyorsunuz; dişi mi, erkek mi? Dişiye erkek diyemezsiniz" dedi.

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, "Tutumunuzla ilgili Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'ndan görüş istenmesini talep ediyorum" demesine Komisyon Başkanı Ersoy, "Görüş isteme ihtiyacı içinde değilim, ama sizin varsa uygulamamla ilgili itirazınız için TBMM Başkanlığı'na başvurabilirsiniz" karşılığını verdi.

Türkoğlu'nun "Yanıt gelinceye kadar siz maddeleri görüşmeyi sürdürecek misiniz? Ya tutumunuz aleyhine bir karar verilirse..." sözüne Ersoy, "Geri döneriz" dedi.

İzmir Bağımsız Milletvekili Birgül Ayman Güler, geçmişte Komisyon üyesi olduğunu, İçişleri Komisyonu'nda bağımsız milletvekillerine temsil hakkı tanınmadığını söyledi. "Komisyon'a katkıda bulunma hakkım elimden alınmamalı. Yapılacak konuşmalar, önerge ve önerge sahipleriyle sınırlı tutulmamalı. Çünkü maddenin görüşülmesi gerekiyor" diyen Güler, önergeler üzerinde konuşma hakkı olup olmadığını sordu. Ersoy, Güler'e, önerge sahiplerinin söz hakkını kendisine tanıması halinde konuşabileceğini söyledi.

Güler, "TBMM üyesinin söz söyleme hakkını ortadan kaldırdınız. Biraz sonra uygulama başlayacak. Bağımsız milletvekili olarak burada kalırsam, gazeteciler ve bürokratların konumuna düşeceğim" diyerek, Komisyon'u terk etti.

Ersoy, tutumunda değişiklik olmayacağını belirterek, maddeler üzerindeki önergelerin görüşülmesine geçileceğini söyledi.

Daha sonra 68. madde üzerinde verilen önergelerin görüşülmesine geçildi. Önergesi üzerinde konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Bu tiyatroyu oynamak zorunda değilsiniz. Biliyorum size baskı var. Sizi vicdan azabından kurtarmak istiyorum. Bizim önergeleri kabul edin, çünkü bizimkinde vicdan var, sizinkinde teneke..." dedi. Kaplan'ın önergesinin reddedilmesinin ardından toplantıya yemek arası verildi.

TBMM İçişleri Komisyonu’nda, İç Güvenlik Paketi’nin geri çekilen maddelerinin metinden çıkarılmasını içeren AK Parti'nin önergesinde muhalefete ilişkin ifadeler tartışmaya neden oldu.

Komisyon'da, geri çekilen maddeler üzerinde verilen önergelerin görüşmeleri sürüyor. Tasarı'nın 68, 69, 70. maddeleri üzerinde verilen önergeler görüşülerek, maddenin metinden çıkarılmasını öngören muhalefet ve AK Parti'li milletvekillerinin önergeleri kabul edildi.

AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile 4 milletvekilinin imzasıyla 12 Mart saat 23.05’te verilen ve geri çekilen maddelerin metinden çıkarılmasını içeren önergeler, Komisyon'da tartışmaya neden oldu. Önergede, kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen Tasarı'nın görüşmelerinin 17 Şubat’tan beri devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bir aydır gece gündüz çalışmalara devam ediliyor olmasına rağmen, muhalefet partilerinin Meclis teamüllerine aykırı olarak Genel Kurul çalışmalarını engellemek için İçtüzük hükümlerini istismarı sebebiyle, 132 maddelik tasarının ancak üç bölümünün bitirilmesi aşamasına gelinmiştir. Bu çalışma düzeniyle Meclis’in tatile gireceği tarihe kadar sadece kalan iki bölümünün yasalaştırılması mümkün görülmektedir. Halbuki kamuoyunun yasalaşmasını beklediği pek çok düzenleme Parlamento’nun gündeminde beklemektedir. 47 bin öğretmen kadrosu, ek ders ücreti, öğrenci katkı paylarındaki af ve düzenlemeler, ebelere uzmanlık hakkı, doğum yardımı, gençlerimize çeyiz hesabı ve konut tasarruf hesabı katkı payları, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sorunsuz ve ücretsiz toplu taşım hizmeti alabilmesine imkan veren düzenleme, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışanlarımızın lehine yapılan düzenlemeler gibi bir çok düzenleme bunlardan bazılarıdır. Bunların bir an önce yasalaştırılması, vatandaşlarımız tarafından beklenmektedir."

Önergenin gerekçesine, CHP ve MHP’li üyeler tepki gösterdi.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, “muhalefet tutumu nedeniyle görüşme imkanı kalmadığı” ifadesine işaret ederek, “Alçak bir gerekçedir” dedi.

Komisyon Başkanı Mehmet Ersoy’un “Ağır bir ifade…” demesine Bal, “AKP alacağını aldı, PKK ile mücadele diye kamuoyunu kandırdı. Polis partisinin ve devletinin tüm unsurlarını kabul ettirdi, şimdi vatandaşın nüfus, pasaport ve bir takım sorunlarıyla ilgili konular ortaya çıkınca muhalefeti Meclis teamüllerine aykırı olarak gürültü patırtı çıkarmak suçlamasıyla metinden çıkarmak istiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Açık şekilde 'alacağımızı aldık, evli evine köylü köyüne' desin. Ona göre vatandaş size oy verecekse versin. Bu kadar garip bir şey olur mu?" dedi.

Bal, konuyla ilgili olarak Meclis Başkanlığı’na dilekçe vereceklerini ifade ederek, Anayasa'ya aykırı olduğunu ve oylatılamayacağını savundu. Bal, "Bir parti diğer partiyi itibarsızlaştıracak ve kanunun gerekçesi haline getirecek iddia ve ithamda bulunamaz. imzası bulunan milletvekilleri Anayasa'yı bilmeyen, siyasi partilere saygısı olmayanlardır. MHP'ye saldırmak ve itibarsızlaştırmak, oy aldığı kitleyi de itibarsızlaştırmaktır. Böyle ayıp şey olmaz. Lütfen arkadaşlar gerekçeyi geri çeksin, kayıtlardan da çıksın" diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ da önerge sahiplerinin gerekçeyi değiştirmesini istedi. Serindağ, "Siyasi partileri itibarsızlaştırmak bizi değil, kendilerini itibarsızlaştırır. Bu gerekçeden demokrasiyle sorunları olduğu anlamı çıkar. Metinden çıkmalı. Bizi nezaketsizliğe itecek davranışlardan kaçınmalılar. Bu çok ayıp ve yanlıştır, yeniden gözden geçirilmeli. Muhalefet ne yaptı da teamüllerin dışına çıktı? İçtüzük’ten kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz” görüşünü ifade etti.

CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, muhalefetin direnme hakkını kullandığını belirterek, bunun istismar olarak nitelendirilmesinin çirkin olduğunu söyledi.

AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, Genel Kurul’daki görüşmelerde siyasi etiğe uygun olmayan önergeler gördüklerini, Meclis’e yakışmayan görüntüler oluştuğunu ifade etti.

Şahin'in "İncinmiş olabilirsiniz, bunu farklı cümlelerle ifade etmeniz büyük talihsizliktir. Aynen sizlere iade ediyorum" demesine, Bal, “İadeli taahhütlü olarak iade ediyorum” karşılığını verdi.

Komisyon Başkanı Ersoy'un, “önerge gerekçesini değiştirme yetkisi olmadığını” söylemesine Bal, gerekçedeki istismar ve suistimal kelimelerinin çıkarılmasını istedi.

AK Parti'li Şahin, sonraki maddenin önergesi üzerinde söz alarak, "Tasarı'nın bir aydır görüşmeleri devam ettiği, Meclis'in tatile gereceği tarihe kadar kalan iki bölümünün yasalaştırılmasının mümkün görülmediği, vatandaşların büyük kısmının beklediği önemli düzenlemelerin yasalaşmasına imkan verme düşüncesiyle, maddenin tasarıdan çıkarılmasını" istedi.

Daha sonraki maddelerde, AK Parti'li milletvekillerinin önergesinin "aynı mahiyette olduğu" gerekçesiyle okunmayarak imza sahipleri okundu.

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Şahin'in ifadelerine işaret ederek, "Ama önergelerde aynı ifadeler duruyor" demesine Ersoy, "Tutanaklara Sayın Şahin'in ifadeleri geçiyor" dedi.

Geri çekilen maddelerin görüşmeleri sürüyor.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, İç Güvenlik Paketi'nin geri çekilen 7 maddesi görüşülerek metinden çıkarıldı.

Komisyonu'nda usul tartışmalarının ardından çekilen maddeler üzerinde verilen önergeler okunarak işleme konuldu. Tasarının 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74. maddeleri üzerindeki önergeler görüşüldü ve maddelerin metinden çıkarılması kabul edildi.

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, "sataşma" gerekçesiyle söz istedi. Komisyon Başkanı Mehmet Ersoy, "sataşma" görmediğini belirterek, tutanaklara göre söz verip vermeyeceğine karar vereceğini söyledi. Ersoy, toplantıyı sonlandırırken, tutanakların gelmediğini ifade ederek, Oğan'a söz vermedi.

Oğan'ın, "Nezaket kuralını ihlal ettiniz. 5 dakika konuşacaktım, bitecekti. Ama siz bunu ihlal ettiniz, bundan sonra da her fırsatta konuşacağım" demesine Ersoy, "tutanaklar elime geçmediği için şu anda size söz veremiyorum" diyerek toplantıyı saat 15.30'da toplanmak üzere kapattığını bildirdi. Tartışma, toplantı bitiminden sonra da devam etti. Oğan'ın "sataşmadan söz vermek zorundasın" diye tepki göstermesi üzerine Ersoy, "Öyle bir şey yok" ifadesini kullandı.

Komisyon, geri çekilen maddeleri görüşmeye saat 15.30'dan itibaren devam edecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.