TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM SANAYİ KOMİSYONU...


TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının 7 maddesi kabul edildi.

16 Mart 2015 Pazartesi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının 7 maddesi kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu başkanlığında toplanarak, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını ele alındı.

Tasarının tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, tasarıyla, vatandaşlardan alınan kayıp kaçak bedelinin yasal zemine oturtulduğunu, hukuki kazanımların yok sayıldığını öne sürdü.

Susam, kaçak kullanımın önlenmesinde yeterli gayretin gösterilmemesi sonucu kayıp kaçak bedelinin abonelere yansıtılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, bölgesel tarifeye bir an önce geçilmesi gerektiğini kaydederek, tasarının birçok mahsurlu maddeler içerdiğini savunarak, geri çekilmesini istedi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, tasarının, Anayasa'ya, vicdana, hukuka baştan sona aykırı olduğunu savunarak, yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, çözüm sürecinden önce doğuda vatandaşlara PKK tarafından elektrik faturalarının ödenmemesi konusunda telkinde bulunulduğunu kaydetti.

Yıldız, "Vatandaşımız bunu ödememekten yana değil ama ciddi bir baskı haline dönüşmüştür" dedi.

Üç bölge hariç tutulduğunda, diğer bölgelerde kayıp kaçak oranının yüzde 10'un altına düştüğünü ifade eden Yıldız, "Çözüm süreciyle bu alanda da fayda sağlanacaktır" dedi.

Kıyı şeridinde 46 yatırım müracaatı olduğunu ve bunların tamamına da itirazların bulunduğunu bildiren Yıldız, "Tabiat, kültürel varlıklar olacak tabi ki ama aynı zamanda bu yatırım alanları da olacak. Biz yatırımcının önünü açacağız. Türkiye uluslararası sermayeyle büyüyen bir ülke ve bu kararlılığı devam ediyor" diye konuştu.

Yıldız, tasarının Genel Kurul'da görüşüleceğine inandığını belirterek, "Bunu Genel Kurul'a indirmezsek görüşülme ihtimali hiç olmaz" ifadesini kullandı.

Almanya başta olmak üzere birçok ülke tarafından Türkiye'nin enerji modelinin örnek alındığını söyleyen Yıldız, Kıyı Kanunu'ndaki değişikliğin, Sinop, Akkuyu nükleer santrali, Petkim ve muhtemel kurulacak LNG tesisleri ile ilgili olduğunu kaydetti.

Kabul edilen maddelere göre, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile doğrudan ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerdeki tesisler (konut ve sosyal tesisler hariç) ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde, rafineri, petrokimya tesisleri ve eklentileri ile milletlerarası andlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülen tesisler hakkında Kıyı Kanunu'nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair hükümler dahil olmak üzere sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak.

Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesna olacak.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergileriistisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılıyor. Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlar olacak:

"Nükleer enerji projelerinin yürütülmesinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

Nükleer enerji ile ilgili konularda ulusal politikayı belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, diğer kuruluşların bu kapsamda kendi görev alanlarıyla ilgili olarak yürütmekte oldukları çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gerekli mevzuat taslaklarını hazırlamak.

Ulusal nükleer enerji politikasına uygun olarak insan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak.

Nükleer enerji projelerinde azami yerli katkıyı ve teknoloji transferini sağlamak ve teknik kapasiteyi geliştirmek üzere gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

Ülkemizin nükleer teknolojiden yararlanmasını mümkün kılmak amacıyla gerektiğinde araştırma ve geliştirme kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin bu kapsamda yapılacak araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmalarını Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde desteklemek.

Nükleer enerji projelerine ilişkin insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası eşgüdümü sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

Nükleer enerji ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırmacılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılmak.

Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, çalıştay gibi bilimsel toplantılar yapmak veya yaptırmak."

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan personelin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek ve bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ihdas edilen Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı'na tahsis edilen kadrolar, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiş sayılacak ve bu kadrolarda görev yapan personel, anılan Genel Müdürlüğe tahsis edilen sayılan kadrolara, halen bulundukları kadro dereceleriyle atanacak.

Tasarının 7 maddesinin kabul edilmesinin ardından, Başkan Mazıcıoğlu, toplantıyı yarın devam etmek üzere kapattı.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.