TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU...


Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

04 Kasım 2014 Salı

Hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından ıslah amaçlı yetiştirici birliği kurulabilecek.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarıya göre, hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından ıslah amaçlı yetiştirici birliği kurulabilecek.

Islah amaçlı yetiştirici birliği, koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana ya da arılı kovana sahip en az 7 yetiştiricinin bir araya gelmesiyle kurulacak. İl düzeyinde ıslah amacına yönelik aynı türden yalnızca bir birlik kurulabilecek.

Islah amaçlı yetiştirici birlikleri; üyeleri arasında dayanışmayı sağlayacak, üyelerin mesleki eğitimlerini sağlayacak, kurs, seminer ve benzeri organizasyonları düzenleyecek, eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapacak.

Birlikler, Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl kontrolü ve ıslah programları faaliyetlerini de yürütecek, üyelerine ıslah materyalleri temin edecek.

Yetiştiriciler için kredi temininde de bulunacak olan birlikler, ürünlerin pazarlanmasına ilişkin organizasyonları da hazırlayacak.

Birlik, Bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda asgari sayıda hayvan, kovan gibi varlığa sahip ve soy kütüğü sistemlerine dahil olan asıl üyeler ile bu şartlara sahip olmayan ya da asıl üye olmaksızın birlik imkanından kısıtlı olarak yararlanmak isteyen aday üyelerden oluşacak. Asıl üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat alınacak.

Birlikleri Bakanlık denetleyecek. Birliklere kredi veren kurum ve kuruluşlar, verilen kredilerin gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilecek.

AK Parti'nin tasarının yürürlük maddesinde verdiği, "kanunun 7 Kasım 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine" ilişkin önergeye CHP'liler kanun tekniğine aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Bakan Eker, konuyu hukukçulara danıştıklarını ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının bu tarihte yürürlüğe gireceği için herhangi bir engel olmadığı cevabını aldıklarını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, tasarının 2010 yılında kabul edilen kanundaki yetiştirici birlikleriyle ilgili maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, bu boşluğun doldurulması zorunluluğu sonucu getirildiğini söyledi.

CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, birliklerin bazı yetkilerinde bakanlık müdahalesine imkan tanındığını, birlik seçimlerinde delege sistemine geçilmesi gerektiği ve birlik yönetim kurullarının oluşmasında yedek üyelere yer verilmediğini ifade etti.

Özkan'ın eleştirilerine cevap veren Eker, bu konuların yasadaki çeşitli maddelerde bulunduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda düzenleme getirdiklerini kaydetti.

CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan Türkiye'nin ihraç ettiği gıda ürünlerinde tahlil ve örneklemede azalma olduğunu dile getirerek, bunun ihraç ürünlerinin geri dönme riskini beraberinde getirip getirmediğini sordu.

Eker, özellikle Rusya'ya gıda ve gıda ürünleri ihracında geçmişte bazı sorunlar yaşandığını, ancak Türkiye'nin gıda güvenliğinde önemli mesafe aldığını vurguladı.

Seraların metil bromür ile temizlenmesi uygulamasına son verildiğini, AB'nin yasakladığı 75 tür ilaç etken maddesinin tamamının kaldırıldığını anlatan Eker, "Türkiye, sadece ihraç amaçlı değil, kendi vatandaşlarına yedirdiği bütün ürünlerle ilgili sistematik çalışma yaptı. Bu önce üreticinin başarısı" dedi.

Tarladan sofraya uzanan süreçte hasat öncesi denetimin gıda güvenliğinde çok etkili bir yol olduğunun altını çizen Eker, hasat öncesi denetimdeki kalıntı oranının Türkiye’de yüzde 2.2’ye düştüğünü, bu oranın AB’de yüzde 2.5, ABD’de yüzde 3.4 olduğunu söyledi.

Eker, Rusya'nın piyasa denetimlerinde neredeyse sıfır düzeyinde şikayet aldığını ve Türkiye'den gelen ürünleri güvenilir bulduğunu belirterek, "Artık analiz sayısı ve sıklığının gözden geçirilmesini istiyorlar. Halk sağlığına uygun denetimin mutlak suretli sürdürülmesini önemsiyoruz. Güvenilir gıda noktasında endişe yaratmasına izin vermeyiz. Rusya Türkiye’den ithal ettiği domateste analiz zorunluluğunu kaldırdı" diye konuştu.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.