TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM BAŞKANI ÇİÇEK AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI'NDA...


"Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı" Norveç'in başkenti Oslo'da sürüyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, burada yaptığı konuşmada yasama faaliyetlerinin sağlıklı işleyişinin, siyasi olgunluk, yapıcı diyalog ve karşılıklı saygı esasına dayandığını ifade ederek, muhalefetin yapıcı katılımıyla parlamento bünyesinde yapılan yasama faaliyetlerinin daha fazla şeffaflık ve meşruiyet kazanacağını belirtti.

12 Eylül 2014 Cuma

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yasama faaliyetlerinin sağlıklı işleyişinin, siyasi olgunluk, yapıcı diyalog ve karşılıklı saygı esasına dayandığını ifade ederek, muhalefetin yapıcı katılımıyla parlamento bünyesinde yapılan yasama faaliyetlerinin daha fazla şeffaflık ve meşruiyet kazanacağını belirtti.

"Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı" Norveç'in başkenti Oslo'da sürüyor. Radisson Blu Scandinavia Oteli'ndeki konferansın öğleden önceki kısmında "Avrupa'da Demokrasi, Egemenlik ve Güvenlik" ile "Çoğunluk ve Muhalefet-Demokrasilerde Dengelerin Sağlanması" konulu oturumlar yapıldı.

TBMM Başkanı Çiçek, "Çoğunluk ve Muhalefet-Demokrasilerde Dengelerin Sağlanması" oturumunda yaptığı konuşmada, toplumda farklı görüşlere sahip kesimlerin somut olarak ulusal parlamentolar bünyesinde temsil imkanı bulduğunu belirterek, bir arada yaşama kültürü gereği olarak iktidar ve muhalefetin demokratik sistemlerin birbirini tamamlayan asli ve vazgeçilmez iki unsuru olduğunu, demokratik sistemlerin merkezinde iktidarla birlikte yer alan muhalefetin demokrasinin oksijeni ve sigortası olduğunu söyledi.

İktidar ve muhalefet arasındaki ilişkilerin sağlam bir dengeye oturtulması ihtiyacının tarihsel süreç içerisinde halkın iradesinin yansıdığı ulusal meclislerde ele alınan konuların başında geldiğini ifade eden Çiçek, şunları söyledi:

"Nitekim yasama faaliyetlerinin sağlıklı işleyişi, siyasi olgunluk, yapıcı diyalog ve karşılıklı saygı esasına dayanmaktadır. Muhalefetin yapıcı katılımıyla parlamento bünyesinde yapılan yasama faaliyetleri daha fazla şeffaflık ve meşruiyet kazanacaktır. Öte yandan çoğulcu demokrasilerin güçlendirilmesi, desteklenmesi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi sac ayakları üzerine inşa edilen Avrupa Konseyi'nin temel amaçlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim iktidar ve muhalefet ilişkileri bakımından Avrupa Konseyi bünyesinde geliştirilen standartlar, Avrupa'nın ötesinde de benimsenmektedir. Bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının yanı sıra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Venedik Komisyonu'nun çalışmaları yol gösterici bir özellik taşımaktadır."

Çiçek, Türkiye'nin siyasi partiler ve muhalefeti de demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olarak kabul etmekte olduğunu ve bu hususu anayasal güvence altına aldığını kaydetti.

Günümüz demokrasilerinde yeni bir evreye geçildiğini, bu aşamanın katılımcı demokrasi olduğunu ifade eden Çiçek, dolayısıyla muhalefetin sadece parlamento çatısı altında parlamenterlerin ortaya koyduğu muhalefet değil bunun dışına çıkılması ve sivil toplumun işleyişi üzerinde durulması gerektiğini dile getirdi. Çiçek, şunları kaydetti:

"Artık günümüz demokrasilerinde meclis içi muhalefetin, tek başına yeterli olmadığını, kanunların yapımı ve denetimi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının hatta bireylerin bu sürece nasıl katılacağı konusunda yeterince durmamız gerekiyor. Aksi halde demokrasi eksik kalacaktır. Onun için dar bir alanda iktidar muhalefet ilişkileri derken, partilerin ortaya koyduğu iktidar muhalefet dengesini değil belki en az bunun kadar demokrasinin en önemli teminatı olma yolundaki sivil toplum kuruluşlarını bu sürece katmalıyız, onun rolü üzerinde de Avrupa Konseyi olarak daha fazla üzerinde durmamız gerekiyor."

Çiçek, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrını, İngiltere Lordlar Kamarası Başkanı Barones Frances D'souza, Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lamert ve Norveç Parlamentosu Başkanı Olemic Thommessen ile ikili görüşmelerde bulundu.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.