TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...


AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Torba Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediyor.

01 Temmuz 2014 Salı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "Demiryollarını daha ileriye taşımak, bunun için de büyük ölçekli finansmanı temin etmek durumundayız" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Torba Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediyor. Komisyonda, PTT'nin ruhsat harcı ödememesine imkan sağlayan maddeye, muhalefet milletvekilleri karşı çıktı.

Komsiyon'da, TCDD Genel Müdürlüğü'nün 2014-2018 yılları yatırım programında yer alan projelerinin finansmanıyla ilgili madde, muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirildi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, tasarıyla, henüz yatırım programına alınmayan işler için düzenleme yapılmak istendiğini belirterek, "Çok büyük projeler mi var, bunun arkasında ne var? Görev zararıyla niye devam ettirilmiyor? Böyle bir yöntemin neden yapılmış olduğunu anlamış değiliz" dedi.

Kalkınma Bakanı Yılmaz, demiryolu projeleri kısa sürede fizibilitesi güç olan projeler olduğunu kaydederek, kamunun sadece finansal analiz yapmanın yeterli olmadığını, ekonomik analiz de yapmak gerektiğini vurguladı. Kamu açısından ekonomik analizin daha önemli olduğunu belirten Yılmaz, devlet demiryollarında stratejik karar vermek durumunda olduklarını, dünyada bu alanda başarılı olan ülkelerin çok büyük yatırım yaptığını söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin güçlü demiryolu ağına sahip olmasını savunduklarını ifade ederek, bu doğrultuda önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Bir yandan hızlı tren projeleri yürütüldüğünü, bir yandan sinyalizasyon sistemini yenilendiğini, ayrıca tek hatların çift hat haline getirildiğini anlatan Yılmaz, Cumhuriyet döneminden sonraki en güçlü demiryolu hamlesinin son yıllarda gerçekleştirildiğini kaydetti. Yılmaz, "Türkiye lojistik merkezi durumunda. Devlet politikası uygulanmak zorunda. Bu ağır yükü bir şirketin omuzlarına yükleyemeyiz. TCDD kendi finansal imkanlarıyla gerçekleştirmesi doğru olmaz" diye konuştu.

TCDD'nin 2014 yılı için 36 projesinin tutarının 47,5 milyar lira olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şu ana kadar yapılan harcama, 2013 yılı sonu itibarıyla 10,9 milyar liradır. 2014 yılı için ödenek olarak tahsis ettiğimiz 4 milyar lira. Bu, geçmişe göre muazzam artıştır ama ihtiyaca baktığımızda gerçekten yetersiz. Daha fazla kaynağı temin edip TCDD'ye aktarmak istiyoruz. Demiryollarını daha ileriye taşımak durumundayız. Bunun için büyük ölçekli finansmanı temin etmek durumundayız" dedi.

Muhalefet milletvekilleri, Devlet hava meydanlarıyla ilgili yapılacak kiralama ve işletme hakkının verilmesinde imtiyaz addolunmayacağı, bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi olmasını öngören maddede "muvazaa olduğunu ve konunun Danıştay'dan kaçırıldığını" savundu.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, "Yağmayı kolaylaştırmak için sürekli hukuk değiştiriliyor. Hukukun ırzına geçiliyor. Havaalanı yapmak ve işletmek imtiyaz değil deniyor. Bu düzenleme, İstanbul'da yapılan üçüncü havaalanı için çıkarılan bir maddedir. Havaalanı ile otel ve lokanta işletmek arasında fark yok mu? Havalimanlarını yandaşlarınıza peşkeş çekmek için böyle bir düzenleme getiriliyor. Amaç bu kapsamda yapılan sözleşmeleri Danıştay'dan kaçırmaktır. Düzenleme çıkarsa, üçüncü havaalanını yapan havuz patronları bundan nasıl yararlanacak?" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, eleştirileri yanıtlarken, İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanının konuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "Kamunun yaptığı hazır tesislerle ilgilidir. Danıştay, bunu imtiyaz devri olarak görüyor. Biz öyle olmasın istiyoruz, özel hukuk sözleşmesi olarak gerçekleşsin istiyoruz. Bunda kamunun daha büyük faydası var. Kamunun sahip olduğu imtiyazı özel şirkete devretmek yerine, özel hukuk şartlarında yeni sözleşme yapmak istiyoruz. Konuyu Danıştay'dan kaçırma sözkonusu değil. İmtiyaz olması halinde Danıştay onayı değil, istişari görüşü isteniyor. Özel hukuk sözleşmesi yapılınca yargı denetimi olmayacağı sonucu çıkarılmamalı. Kamunun iş ve işlemleri denetime tabidir" ifadelerini kullandı.

Komisyon'da uzun süre görüşülen maddelerden biri de RTÜK ile ilgili maddeler oldu.

Radyo Televizyon Yayıncılar Meslek Birliği Başkanı Dursun Güleryüz, düzenlemeyle birlikte frekans ihalesine hemen çıkılacak olması ve geçiş sürecinin tanınmaması nedeniyle birçok radyonun kapanacağını ve çalışanların işsiz kalacağını belirterek, kaotik bir durum yaşanacağını savundu.

RTÜK Başkanı Davut Dursun, mevcut kanuna göre televizyonlarla ilgili frekans ihalesinin yapılmasının ardından radyo ihalelerinin yapılacağını anlatarak, henüz planlama yapılmadığını söyledi. Radyo için ihale sözkonusu olduğunda dünyada mevcut en son teknolojiye göre yapılacağını kaydeden Dursun, "Sayı belki bin, belki bin 500'e çıkacak. Radyocuların 'hemen ihale yapılacak, biz sistemin dışında kalıyoruz' şeklindeki kaygıları asla doğru değil. RTÜK henüz radyo ihalesiyle ilgili hiçbir çalışma ve planlama yapmış değil. Türkiye'de radyo yayıncılığında kaotik durum var. Bunun altından kalkmak mümkün değil" dedi.

Dursun, 20 yıldan beri frekans ihalesinin neden yapılmadığı sorusuna, "Uzun hikaye" diyerek yaşanan süreci anlattı. Dursun, başarısızlığın arkasında bir sürü farklı faktörün olduğunu kaydetti.

RTÜK ile ilgili maddelerin görüşülmesinde TRT'de iktidar ve muhalefet partileriyle ilgili yayın süreleri de tartışma konusu oldu.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, RTÜK Başkanı Davut Dursun'a, "Bizi sevmiyor musunuz, niye bizim partimize yer vermiyor musunuz? Başbakan konuştu mu bütün televizyonlar canlı yayına giriyor. Size sitemimiz var" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Başbakanın adaylık tanıtımının TRT tarafından 1 saat vermesine karşın, Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını 5 dakika verildiğini belirterek, “Bununla ilgili RTÜK’e ihbarda bulunuyorum. RTÜK işlem yapsın. Biz de vergi veriyoruz. Vergi verirken benden daha mı az alıyorsunuz? TRT için benden kesilen vergilerden daha mı az alıyorsunuz? Hakkımızı bu dünyada vermezseniz, öbür dünyada elim yakanızda olur. Hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Yılmaz, "Geçmiş uygulamalar ile süreleri birbirine kıyaslamak gerekir. Partimiz aynı zamanda Hükümet sorumluluğunu da taşıyor. Adı üzerinde Başbakan... Sadece parti başkanı değil" demesine bazı muhalefet milletvekilleri, "hiç yakışmadı sayın bakan" diyerek tepki gösterdi.

Yılmaz. "Sadece parti çalışması değil. Parti çalışmasının ötesinde Hükümet sorumluluğunu üstlenenler ile farklı zaman dilimi sözkonusu olabilecektir. Partilerin ağırlıklarına göre süre verme uygulaması, demokrasilerde varolan uygulamalardır" dedi.

CHP'li Çam'ın "birine 17 saat, birine 1 saat.." demesine Yılmaz, "Daha önceki başbakanlara ne uygulanıyorsa aynısı...İcraati olduğu için haberlere doğal olarak yansıyacak" karşılığını verdi.

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ TRT'nin Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in dönemine kadar Meclis çalışmalarını kesintisiz verdiğini belirterek, "Biz öbür dünyada değil, bu dünyada hesabını soracağız. Görevlilerini kötüye kullanan kamu görevlileri ve siyasetçilerden mutlaka hesap soracağız. ama bihakkın yapanları da ödüllendireceğiz" diye konuştu.

44 ayrı yasada değişiklik yapan Torba Kanunu Tasarısı'nın 7 maddesi daha kabul edildi. Tasarı'nın görüşmeleri, yemek arasından sonra devam edecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinde, belediyelerin taşınmaz tahsisine imkan veren düzenleme tartışma yarattı.

Komisyonda, belediyelerin taşınmaz tahsisine imkan veren maddesi, uzun süre tartışıldı. Muhalefet milletvekilleri, düzenlemeye karşı çıkarak, tasarıdan çıkarılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, "Düzenlemeyle, belediyelerin elindeki mallar, binalar, tabiat ve kültür varlıkları doğrudan doğruya herhangi bir vakfa, derneğe, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) hem de bedelsiz olarak verilebilecek. TÜRGEV'e nelerin tahsis edildiğini öğrenmek istiyoruz. Buna İstanbul en güzel varlıklarını verecek. Şehirler yarışa girdi TÜRGEV için. Doymak bilmeyen hırs var. Kıymayın belediyelere. Sizin de çocuğunuz çoluğunuz var. Tüyü bitmemişlerin hakkını vermenin yolunu açma mantığı olabilir mi? Biraz insanlığımızı, inançlarımızı hatırlayalım; hani yetim hakkı yemeyecektik, haram yemeyecektik. Sizi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum" diye konuştu.

CHP Milletvekili İlhan Demiröz de "Belediyeler iflas noktasında. Satacak bir şeyleri kalmadı. Arsa yerine taşınmazı koyduğunuz zaman Bursa'daki paha biçilmez Bahar Hastanesini karşılığını ödeyemediği bir iş karşılığında orayı verecek" görüşünü savundu.

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, düzenlemenin vicdanları sızlattığını ifade ederek, sakıncalı olduğunu ve tasarıdan çıkarılmasını istedi. Serindağ, kamu kurumlarının sadece yandaşlara değil, herkese eşit şekilde aktarılması gerektiğini söyledi.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, şimdiye kadar arsa tahsisi yapılan derneklere ve vakıflara ne gibi tahsisler yapıldığını görmeleri gerektiğini belirterek, düzenlemenin yolsuzlukların yoluna asfalt döşeyeceğini ifade etti. Akçay, "Beyler bu memleket babanızın tapulu malı değil" dedi.

MHP Manisa Milletvekili Sümer Oral, arsanın taşınmaza çevrilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Buna göre Bağaz'da bir emlağı da verebilirsiniz. Düşük bedelle ne demek? Milli Emlak'a sorulsaydı öneride bulunabilirdi" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, "Başbakanın oğlunun başında bulunduğu" vakfa verilen taşınmazların rahatsızlık yarattığını ileri sürerek, Konya'da yapılan bir yurdun da TÜRGEV'e verildiğini söyledi. Keskin, "Özel amacınız yoksa kamu yararına düzenleme getirmiyorsunuz. Maddeyi lütfen geri çekin, gerginliğe yol açmadan düzenlemenin Genel Kurul'a inmesine katkı koyalım" diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığını belirterek, seçim kampanyasını Samsun'dan başlatacağını söylediğini kaydetti. Ağbaba, "Başbakan, bakanlar belediye başkanlığına aday olurken istifalarını istemişti. Başbakan bu kurala uymayı düşünüyor mu? Kendisinin ve çocuklarının mal varlığını açıklamayı düşünüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Bazı AK Parti milletvekilleri, "konuyla ne ilgisi var?" diyerek tepki gösterdi. Ağbaba ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Ağbaba, "Belediyelerin malları ham yapılacak" derken, CHP'li Çetin, "İstanbul'un malları TÜRGEV'e gidiyor bu kanunla" diye konuştu.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Başbakanın oğlu ve kızının bir lüks AVM'de dürümcü işlettiğine ilişkin haberler basında yer aldı. Ben buna 'devletin imkanları dürüm yapılıp yenilmektedir, bunlar haramzadedir' dedim. Bilal Erdoğan, bana dava açtı ama 17 Aralık öncesinde davayı kaybetti. Bunlar karşısında susan dilsiz şeytandır, görmezden gelen ortaktır. Ortada saklanamayan yolsuzluk varsa pişkince tavır gösterilemez. Başbakan ve tüm kadrolar sorumludur" diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün, "Bir Başbakanın oğlu masumane şekilde dürüm dükkanı açarsa..." demesine Akçay ve muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti Adana Milletvekili Şükrü Erdinç, Akçay'a, "Artistleşme" diye bağırdı. Akçay'ın "İstediğim gibi konuşurum, parmağını uzatma" demesine, "Sen de istemediğin cevabı alırsın" dedi.

Demiröz'ün, "Mal bildiriminde bulunacak kişiler bellidir. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Çocukların aç kalmaması lazım" sözüne CHP'li Çetin, "Mal aktaracaksın" karşılığını verdi.

Demiröz, "Bir işyeri açmışsa bunda tenkit edilecek ne var? Dürümcü, çiçekçi açamaz, gemi işletemez. Peki ne yapacak bu çocuklar? Hepimizin çocuğu var, saygılı olmanız lazım. Gelip kendini savunamayacak insanların arkasından konuşmak size yakışmıyor" diye konuştu.

Akçay, "İki dükkan hediye edildiği söyleniyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezin Tanrıkulu, "Biz kimsenin çocuğuyla, yakınlarıyla alakamız yok ama kusura bakmayın ne yapılacağını anlayacak durumdayız. Kupon arsalarının nasıl pazarlandığını biliyoruz. Bugüne kadar sağlanan rantı yaymak amaçlanıyor. Buna ortak olmak zorunda değilsiniz. Büyük bir rantın usul dışı dağıtılması var. Bunun hesabı bizim ve sizin yedi sülalemizden sorulur" görüşünü savundu.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yatırımın belediye adına ulaşacağı sonucun önemli olduğunu söylemesine, Çetin tepki göstererek, "Bu düzenleme, doğrudan doğruya İstanbul'un mallarını TÜRGEV'e vermektir, Bilal oğlanı İstanbul'un patronu yapmaktır" dedi.

Bilgiç, "Bu nasıl ifade? Yakışıyor mu? Bizim ağzımızdan böyle nahoş ifadeler çıkmaz. Siz kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz" demesine Çetin, "TÜRGEV'in patronu o" karşılığını verdi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Belediye meclisleri kendi kamu yararını korur. Kamu yararı gözetilmemişse, yargı yolu açıktır. Yargının kararına da saygı duymak durumundayız" dedi.

Yılmaz, Çetin'in "Bu maddeyle belediyeler parsel parsel topraklarını satar" sözlerine, "Belediye meclisi kararı kamu yararını korumak için yeterlidir. O insanlara güvenmemiz lazım. Belediyeler kendi arsasını değerlendiremez demek doğru olmaz" karşılığını verdi.

Bakan Yılmaz, emekli ve muvazaf askerin yargılandığı davalarda Anayasa Mahkemesi'nin yargılamanın yenilenmesi kararı verdiğini belirterek, "Yargılama bitmedi. Sonuçlandığında geçmişe yönelik mağdurluk olursa, mevzuatımız mağdurların hakkını korumaya yeterlidir" dedi.

Genel düzenleme yapıldığını ifade eden Yılmaz, "MHP'li, CHP'li belediyeye güven var da AK Parti'li belediyelere niye yok? Bu düzenlemeyi Hakkari de Manisa da Tekirdağ belediye başkanı da yapacak. İsteyen de yapmaz. Belediyeler kendi elindeki taşınmazları kamunun ihtiyaçları doğrultusunda verebilecek. Karabük Demir Çelik'i bir liraya vermedik mi?" diye konuştu.

CHP'li Çam, kamu kaynaklarını korumak ve kollamanın tüm milletvekillerinin ahlaki ve vicdani borcu olduğunu belirterek, "Başbakanın veya bakanların çocukları tabii ki 24 saat evde oturacak değiller; okuyacaklar, servet yapacaklar, iyi koşullarda yaşayacaklar. Başbakan ve bakanların çocuklarının yaşlarıyla orantılı servet edinmedikleri açık ve net. Bunlar gözler önünde. Genç yaşlarda bu kadar mal mülk edinmeleri kabul edilebilir ve doğru değil. 90 yıllık cumhuriyet döneminde böyle düzen görülmedi. Başbakanın kızı Esra Albayrak, Yeşilay Yönetim Kurulu'na girdi, biz burada Yeşilay'a kaynak aktardık. Diğer kızı Sümeyye Erdoğan'ın içinde olduğu KADEV'e de kaynak aktarıldı" diye konuştu.

Yaklaşık beş saat süren madde, konuşmaların ardından, AK Parti milletvekillerinin önergesiyle değiştirilerek kabul edildi.

Buna göre, il sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10 bini geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilecek, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilecek; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilecek.

Belediyelerin aleyhine açılan icra takip davalarında tüm taşınır ve taşınmaz mal ve hesaplarına el konulamayacak, sadece gösterilen mal üzerinde haciz uygulanabilecek. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamayacak.

Önergenin gerekçesinde, "Belediyeler aleyhine yapılan icra takiplerinde alacak miktarına bakılmaksızın belediyelerin tüm taşınır, taşınmaz mal ve hesaplarına haciz konulmakta; bu durum ise belediyelerin hizmet görme kapasitesini kısıtlamaktadır. Önerge ile söz konusu sakıncaların giderilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Tasarı'nın görüşmelerine yarın devam edilecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.