TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM'DE DİSİPLİN HUKUKU EĞİTİMİ…


TBMM'de "Disiplin Hukuku Eğitimi" düzenlendi. TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitime TBMM İdari Teşkilatı birimlerinin yöneticileri katıldı.

23 Mayıs 2014 Cuma

TBMM'de "Disiplin Hukuku Eğitimi" düzenlendi. TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitime TBMM İdari Teşkilatı birimlerinin yöneticileri katıldı.

TBMM Başkanlığı 2014 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında, TBMM İdari Teşkilatı birimlerinin yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimde Disiplin Hukuku; uygulaması, soruşturma usulü ve idari yargı kararlarına ilişkin konular ele alındı.

"Disiplin Hukuku Uygulamaları ve Sorunları" konulu eğitimde Danıştay Savcısı Mehmet Ali Gümüş bir sunum yaptı.

Devlet memurlarına yönelik "Disiplin Hukuku Uygulamaları ve Sorunları " konularının son derece hassas konular olduğuna dikkat çeken, Danıştay Savcısı Mehmet Ali Gümüş, gerçekleştirdiği sunumda Disiplin Hukuku ve genel yargı içtihatları ile yargı kararları ve sorunları olmak üzere konuyu iki bölümde anlattı.

Danıştay Savcısı Gümüş, TBMM birim yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği sunumunda "Devlet Memurları Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları" konularına da değindi.

Gümüş, "Devlet Memurları Disiplin Amirleri"nin kanunda da yer aldığını belirterek kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek amirler olduğunu ifade etti.

"Devlet Memurları Disiplin Hukuku" 125. Madde kapsamında, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125. inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisinin verilebileceğini söyledi.

H. Alper DURMAZ

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.