TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU...


TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik de içeren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

01 Temmuz 2013 Pazartesi

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik de içeren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı.

Komisyon toplantısının başında tasarı hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı Yılmaz, TSK'nın bazı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 18 kanunda değişiklik öngörüldüğünü ifade etti.

Tasarının, terörle mücadele nedeniyle alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmesinin uzatılmasını, ailelerine özlük haklarının ödenmesini, en az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlerin boş memur kadrolarına atanmasına imkan tanınmasının amaçlandığını anlatan Yılmaz, askerlik hizmeti sırasında çeşitli nedenlerle hayatını kaybedenlerin ailelerine, sakat kalanlara da tazminat öngörüldüğünü belirtti.

TSK'nın terörle mücadele faaliyetlerine İl İdaresi Kanunu kapsamında, valilerin isteğiyle kolluk makamlarına destek olacak şekilde katıldığını dile getiren Yılmaz, tasarıyla, birden fazla ili içine alan olaylarda, ilgili valilerin isteği üzerine askeri kuvvet tahsis edilmesi durumunda, iller ve kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, emir komuta ilişkisinin belirlenme yetkisinin, Bakanlar Kurulu kararına bırakıldığını söyledi. Yılmaz, mevcut yasada bu durumun, İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki protokolle belirlendiğini düzenlemeyle Bakanlar Kurulu kararına bağlandığını kaydetti.

İsmet Yılmaz, bu kapsamda görevlendirilecek askeri birlik ve personelin bu kapsamdaki faaliyetlerinin askerlik hizmet ve görevinden sayılmasının da öngörüldüğünü bildirdi.

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde, TSK'nın görevini tanımlayan 35. maddedeki değişikliğe de değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türk siyasi tarihinde demokrasiyi kesintiye uğratan darbelerin dayanağı olarak gösterilen 35. madde yeniden düzenlenmiş ve 'silahlı kuvvetlerin vazifesi yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak' şeklinde düzenlenmektedir. Silahlı kuvvetlerimiz, muhakkak ki diğer kanunlarda kendisine verilen görevlerin gereklerini de yerine getirecektir.

TSK'nın, her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde olduğu hükmü değiştirilerek, siyasi faaliyette bulunulamayacağı açık şekilde vurgulanmıştır."

Yılmaz, tasarıyla, YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanı'nın onayıyla tekemmül edeceğinin hüküm altına alındığını, GATA komutanının korgeneral ya da koramiral olması uygulamasına son verildiğini ifade etti.

Tasarının, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin de TSK İç Hizmet Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklifiyle birleştirilerek görüşülmesi önergesi kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki değişiklikle ilgili olarak, "Geç kalınmış şeyi bugün getirmenin hiçbir sıkıntısı yoktur. Eğer bir ihtiyaç varsa, bu ihtiyacı bir an öce gidermek lazım" dedi.

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini de içeren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülmesinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, tasarının alelacele görüşülmesini yadırgadığını ifade etti.

TSK'dan ayrılanların, polisliğe başvuranların sayısında rekor artış olduğunu belirten Tayan, "Neden eskiden, vatan evlatları koşarak TSK'ya girmek için mücadele ederdi, şimdi sarfı nazar ediyor? Polis sayısını artırma gayretlerinin anlamı nedir?" diye sordu.

İktidarın EMASYA'yı yürürlükten kaldırdığında, bunu "önemli bir demokratik değişim" olarak kamuyona sunduğunu anlatan Tayan, "Şimdi tekrar imzaladınız. Daha önce taraflar İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay idi, şimdi yeni bir anlayışla gündeme getirdiniz. Fark ne?" dedi.

Tasarıyla, TSK'ya bir yandan sadece yurt dışından gelecek tehlikelere karşı vatanı koruma görevi verilirken, EMASYA protokolüyle toplumsal olaylarda da görev verildiğini dile getiren Tayan, bunun çelişki olduğunu savundu.

BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ise 35. maddedeki değişikliği yerinde gördüğünü ifade etti.

Eleştirileri yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yılmaz, harp okullarına gitmek isteyenlerin sayısının arttığını belirtti.

TSK'da 36 bin uzman erbaş, bin 300 civarında sözleşmeli erbaş bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "Emekli olacağı yaşa kadar çalışma imkanı sağlarsınız, silahlı kuvvetlere katılmada problem yok. Ama kişilere 2, 4, 5 ya da 7 yıl çalıştırıp, 'teşekkür ediyoruz, hizmetiniz bu kadar' dediğinizde, o da gelmekte iki sefer düşünür" diye konuştu.

Yılmaz, güvenlik güçlerinin, vatandaşların özgürlüğüne engel olmak için değil, özgürlüklerini rahat, doğru ve yerinde kullanması için olduğunun altını çizerek, TSK'nın görevinde istisnaların yazılması halinde tanımın alabildiğine genişleyeceğine işaret etti.

Atatürk döneminden itibaren çıkarılan yasalarla yurt içinde asayişten İçişleri Bakanlığı ve emniyet teşkilatının sorumlu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, darbelerde kanunların ve anayasanın ihlal edildiğini vurguladı.

Demokrasiyi el birliğiyle ilerletme arzusu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Herkes, 'bu geç kalmıştır' dedi. Dolayısıyla geç kalmış bir şeyi bugün getirmenin hiçbir sıkıntısı yoktur. Ama bugün getirmezseniz, yabancıların deyimiyle yarın asla gelmez. Eğer bir ihtiyaç varsa, bu ihtiyacı bir an önce gidermek lazım" diye konuştu.

Daha sonra tasarının maddelerinin görüşülmesine geçildi.

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde de değişiklik içeren tasarı, Milli Savunma Komisyonu'nda, kabul edildi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal başkanlığında toplanan komisyon, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Tasarısı'nı görüştü.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, muhalefetin tasarı maddesine olumlu oy vermesini istediklerini belirterek, "Bizim insanımızın da gelişmiş ülkelerin insanı gibi yarınından kaygı duymadan, saat 05.00'te, 06.00'da kapısı çalındığında gelenin sütçü ya da kapıcıdan başkası olmadığına inandığı Türkiye'de yaşamasını istiyoruz" diye konuştu.

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde yapılması öngörülen değişikliğe, AK Parti ve CHP'li milletvekilleri "kabul" oyu verdi, MHP Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın çekimser kaldı.

Tasarı, bazı değişikliklerle komisyonda kabul edildi.

Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, "yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" şeklinde değiştiriliyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, sözleşmeli erbaş ve erler, hizmet süreleri 7 yılı geçmemek kaydıyla 32 yaşını bitirdikleri yılın aralık ayı sonuna kadar görev yapabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler, her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmazsa, sözleşme kendiliğinden sona erecek.

Terörle mücadele sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların sözleşme süreleri, akıbetleri açıklığa kavuşturulana kadar kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı'nın göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı süresince, Genelkurmay Başkanı'nın onayıyla talebe bakılmaksızın yaş haddini geçmemek üzere uzatılabilecek.

Esir düşen, görevi sırasında harp gaibi olan veya enterne edilenlerle terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli erbaş ve erlerin özlük hakları, ailelerine ödenmeye devam edilecek.

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, gerekli şartları taşımaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına atanacak. Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde 7 yıllık hizmet süresi, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzatılabilecek.

Askerliğini Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında yerine getirenlerden ölenlerin dul ve yetimlerine, sakatlanma sebebiyle süresinden önce terhis edilenlere veya süresinde terhis edilmiş olsa da tedaviye rağmen askerliğe elverişsiz hale gelecek şekilde sakatlananlara bir kereliğine tazminat ödenecek. Olayın gerçekleştiği tarihte bakaya, firar, izin tecavüzü ya da hava değişimi tecavüzünde bulunanlarla "kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek" ve "askerlikten kurtulmak için hile kullanmak" suçundan hüküm giyenlerin, bu eylemler ya da intihar sonucu ölüm ve sakatlanma meydana gelmesi halinde tazminat ödenmeyecek. Tazminattan damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak, bu tazminat haczedilemeyecek.

Askerlik Kanunu kapsamında yükümlülüğünü yerine getirenlerden ölen ve sakatlananlar için de aynı esaslar çerçevesinde tazminat ödenecek.

Yılda 30 günden fazla izinle acemi eğitimini tamamlamayanlardan fevkalade özürleri olduğu anlaşılanlara izin verme hakkı, asgari alay ve dengindeki komutanlığa ait olacak.

Firar, izin veya hava değişimi tecavüzündeyken adli makamlarca yakalama kararı çıkarılanlar, kolluk kuvvetlerince aranacak. Yakalananlar hakkında ilgili adli makamın talimatı doğrultusunda işlem yapılacak. Hakkında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olmayan ve kendiliğinden gelen ya da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik şubelerine teslim edilen yükümlüler, yol ve iaşe bedelleri ödenerek, serbest olarak birlik ve kurumlarına sevk edilecek.

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan veya kaybolan, daha sonra birliğine dönen er ve erbaşların durumları, mensup oldukları kuvvet komutanlıklarınca oluşturulacak kurul tarafından incelenecek. Kaçırılma veya kaybolmayla ilgili kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası düzenlenerek, yetkili makamlara intikal ettirilecek. Kurul tarafından kusursuz görülenler ile haklarında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilenlerin birliklerinden ayrı geçirdiği süreler, hizmetten sayılacak ve ödenmemiş özlük hakları ödenecek.

Mevzuat hükümlerine uygun diploma, sertifika veya ehliyet gibi belgelere sahip olan erbaş ve erler, alay komutanı ve eşiti komutanının onayıyla belgelerde yer alan yetki alanlarındaki görevlerde çalıştırılabilecek, mesleki hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilebilecek.

Askeri okullarda subayların yanı sıra astsubaylar ve diğer askeri personel de uygun görülecek öğretmen kadrolarında ek görevle görevlendirilebilecek.

Tasarı, birden fazla ili içine alan olaylarda valilerin kuvvet istemesine ilişkin düzenlemede de değişiklik yapıyor. Buna göre, İl İdaresi Kanunu'nda, valilerin isteğiyle askeri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi halinde iller veya kuvvetler arasındaki işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülecek. Bu hususların, mevcut yasada Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi hükmü bulunuyor. TSK birliklerinin bu kapsamdaki faaliyetleri, askerlik hizmet ve görevlerinden sayılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda "Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" şeklinde yapılan askerliğin tanımı, "harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" olarak değiştiriliyor.

Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi de değiştiriliyor. "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır" ifadesi, "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" olarak tanımlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamayacak.

Erler askerlik hizmetine girdikleri tarihten, erbaşlar ise terfi tarihlerini takip eden aybaşından itibaren harçlığa hak kazanacak.

Esir veya harp gaibi olan ya da enterne edilenlerle terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların ailelerine kanuni kesintiler dışında kalan maaşlarının tamamı ödenecek. Aileler, doğum-ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam edecek.

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan TSK personelinden dönenlerin durumu, mensup oldukları kuvvet komutanlıklarınca oluşturulacak kurul tarafından incelenecek. Kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilecek. Bu kişilerin terfi ve diğer özlük işlemleri adli birimlerce verilecek karara göre düzenlenecek.

Astsubaylıktan subaylığa 2 Eylül 1983 tarihinden önce geçen ve binbaşılığa yükselenlerin yaş hadleri, binbaşılıkta 55, yarbaylıkta 56 olacak.

Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayı ile tekemmül edecek.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, meskun mahal dışında, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere; Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığı'nın göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla askeri veya özel güvenlik bölgesi ilan edilebilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vali kararıyla 15 güne kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarından sivil hava ulaşımına açık havaalanlarına ilişkin inşaat sınırlamalarına ait planların yapılması, yayımlanması, takip esasları ve sorumlu kuruluşlar Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca belirlenecek.

Madalya ve nişanlar, hak eden tarafından mirasçılarından birine bırakılmaması halinde, en büyüğünden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayetinde olduğu kişiye, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de olmaması halinde kanuni mirasçılarına intikal edecek.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı'na yardımcı kadro tahsis eden tasarı, Akademi konutanının korgeneral ya da koramiral olması şartını da kaldırıyor.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçiş yaş sınırı 25'ten 29'a yükseltiliyor.

Esir düşen, harp gaibi olan veya enterne edilenlerle terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan uzman erbaş ve uzman jandarmalar hakkında TSK Personel Kanunu hükümleri uygulanacak.

TSK'nın erbaş ve erlerle askeri malzemelerin havayoluyla taşınmasında ortaya çıkacak acil ihtiyaçlar, THY'den hizmet alımı yoluyla karşılanacak.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.