TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU...


TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

01 Temmuz 2013 Pazartesi

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, MHP'nin 4-C statüsünde çalışanların sorunları ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alndı.

Partisinin önerisi üzerine söz alan Elazığ Milletvekili Enver Erdem, 4-C statüsünde çalışanların bir çok sosyal haktan mahrum olduğunu, farklı maaşlar aldıklarını, kurumlararası geçiş yapamadıklarını, yoksul bir kitleyi oluşturduklarını söyledi. Erdem, "Hükümet sorun yokmuş gibi davranmakta, görmezden gelmektedir. Bu personelle ilgili bir an önce düzenleme yapılması gerekiyor. Hiç olmazsa bu konuda siyaset yapmayın"" dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise iktidarlarından önce yapılan özelleştirme uygulamalarında, herhangi bir fabrikayı satın alan kişinin, istediği zaman kurumdaki çalışanları kapı dışında bırakabildiğini ifade etti. AK Parti iktidarının ise bu işçilerin 4-C statüsünde farklı kurumlarda istihdam ederek, mağduriyetin sonra ermesini sağladığını anlatan Arslan, "İktidarımız, 4-C statüsünde çalışanlara ayrıca toplu sözleşme hakkı da getirdi" dedi.

Arslan, hükümetin söz konusu işçilerle ilgili zaten gerekli çalışmaları yapması nedeniyle MHP'nin bu konuda Meclis Araştırması açılması önerisine katılmadıklarını ifade etti.

MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

CHP, Sivas, Maraş ve Çorum olaylarına ilişkin dosyanın yeniden açılması ve zamanaşımının işlememesine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin öneriyi TBMM Genel Kurul'una getirdi.

Öneri lehinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, bu dosyaların tekrar açılması ve devletin elindeki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması, Madımak Oteli'nin de utanç müzesi yapılması gerektiğini söyledi.

"Sivas'ı unutmadık ve unutturmayacağız" diyen Çelebi, konuşmasının kalan süresini, o olaylarda ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunarak tamamladı. Çelebi, 1 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra "Saldıranları bir kez daha nefretle kınıyorum" diyerek kürsüden ayrıldı.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da "Sayın Çelebi çok yoruldunuz" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin, bu konunun muhataplarının AK Parti iktidarı olmadığını ifade ederek, Sivas olayları olduğu zaman işbaşında SHP-DYP Koalisyon Hükümeti'nin olduğunu söyledi.

Alevi çalıştayları hakkında bilgi veren Şahin, bu önerinin bugünkü ortak itibariyle uygun olmadığını vurgulayarak, Alevi vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiklerini kaydetti.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, öneriyi desteklediğini belirterek, bu olayların aydınlatılmasının demokrasi açısından önemine işaret etti.

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımının işlememesi gerektiğini kaydeden Tüzel, "3. köprüye, Yavuz Sultan Selim adının verildiği zihniyetle Alevi çalıştayları yapılmıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin demokrasi dışı yollara tevessül eden herşeye karşı olduğunu ifade ederek, AK Parti'ye, "Biz darbelere karşıyız, siz darbelerden beslenenlerdensiniz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dönemin CHP Genel Başkanı'nın, "27 Nisan muhtırasının altına imza atarım" dediğini söyledi.

27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerine "hadi oradan" diyebilecek bir babayiğit çıkmadığını ifade eden Elitaş, "Ama 27 Nisan'a 'hadi oradan' diyen bir babayiğit çıktı, o da AK Parti idi" dedi.

Altay, CHP'nin bütün genel başkanlarının darbeler ve muhtıralardan sonra cezaevine girdiğini kaydederek, CHP'nin bütün darbelere karşı olduğunu ve ordunun müdahalesini kabul etmediğini söyledi.

Konuşmaların ardından CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "serbest piyasa ekonomilerinde plan olmaz" yaklaşımını doğru bulmadıklarını, "piyasa her şeyi halleder" düşüncesini benimsemediklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın görüşmeleri başladı.

Plan üzerine hükümet adına söz alan Cevdet Yılmaz, Kalkınma Planı'nın hazırlanma safhasının 2 yıl sürdüğünü ifade etti.

Bu planın hazırlığında ilk defa yerelden önemli katkı aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Türkiye'nin 81 ilinden, planımızla ilgili görüş topladık. 7 bini aşkın katılımcının görüşlerini aldık. Toplamda 10 binin üzerinde katılımcı bu plana katkıda bulundu" dedi. Yılmaz ayrıca iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, "serbest piyasa ekonomilerinde plan olmaz" yaklaşımını doğru bulmadıklarını, "piyasa her şeyi halleder" düşüncesini benimsemediklerini söyledi. Hukuk düzeni içinde devletin düzenleyici, planlayıcı işlemleri yapması gerektiğini belirten Yılmaz, piyasa ekonomilerinin kaos ekonomileri değil, hukuk düzeni içinde çalışan, ciddi anlamda planlamalarla şekillenen ekonomiler olduğunu kaydetti.

Kalkınma Planı'ndaki öngörülerini anlatan Yılmaz, uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke konumuna gelmek istediklerini ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin mutlak yoksulluğu önümüzdeki yıllarda artık gündeminden düşüreceğini, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi nisbi yoksullukla mücadele edeceğini belirtti.

Kalkınmada nitelikli insanı ön planda tutuklarına dikkati çeken Yılmaz, "Nitelikli, donanımlı insan yetiştirmeli ve bunları başka ülkelere kaptırmamalıyız. Türkiye'yi bu konuda cazip hale getirmeliyiz" dedi. Bu alanda şehirleşmenin önemine işaret eden Yılmaz, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre hedeflediklerini söyledi.

İnsan odaklı bir kalkınma planında eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, özellikle okul öncesi eğitime önem vereceklerini, bu alanda katılım oranını yüzde 70'e çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Sağlık alanında katedilen mesafeye işaret eden Yılmaz, 10 yıl önce, bir yıl içinde 3.2 olan hekime başvuru sayısının 2011 yılında 8.2'ye çıktığını söyledi. Yılmaz, hekime başvuru oranında AB standartlarına ulaşıldığını bildirdi.

Kalkınma Planı döneminde koruyucu, önleyici hukuk yaklaşımını yaygınlaştıracaklarını belirten Yılmaz, hukukun tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Planda çoğulcu, özgürlükçü bir demokrasi anlayışını esas aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Bireylerin kendilerini özgürce ifade etmelerini esas alıyoruz. Özgürlük kalkınmanın temel unsudurur. Özgürlüğün olmadığı yerde yenilik olmaz, teknoloji gelişmez. Bu, kalkınma açısından son derece önemlidir. Kalkınma Planı'nda demokrasi, temel hak ve özgürlüklere güçlü bir vurgu yapıyoruz" diye konuştu.

Kalkınmada nüfusun öneminin altını çizen Yılmaz, "Zenginleştikten sonra sonra yaşlanırsanız idare edebilirsiniz ama zenginleşmeden yaşlanırsanız bu büyük risk. Uzun vadede, 2050 yılından sonra nüfusumuzun azalacağı görülüyor. Bu nedenle genç nüfusu korumak için plan döneminde nüfusu artırıcı politikalar benimisenmiş durumda" dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ülkeye gelen turist sayısını gelecek dönemde 42 milyona, geliri ise 45 milyar TL'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın, Birinci Bölümü üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Yılmaz, KOBİ'lere ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Arazi toplulaştırmasını da önemsediklerini belirten Yılmaz, toplulaştırılan araziyi 8 milyon hektara, ağaçlandırılan alanı da 3 milyon hektardan 3,7 milyon hektara çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Yılmaz, nükleer enerji konusunda önemli yatırımların başlayacağını ifade ederek, madencilikte arama çalışmalarına yoğunlaşacaklarını bildirdi.

Hava yolcu sayısının 131 milyona ulaştığını, İstanbul'un hava ulaşımında uluslararası aktarma bakım ve onarım merkezi olmasını öngördüklerini belirten Yılmaz, 30 bin kilomotre bölünmüş yolu hedeflediklerini anlattı.

Bakan Yılmaz, yabancı turist sayısının 10 yılda ortalama yüzde 9 artarak 31,8 milyona, turizm gelirinin de 29.4 milyara ulaştığını ifade ederek, "Gelecek dönemde turist sayısını 42 milyona, geliri ise 45 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Kalkınma ajanları vasıtasıyla bir çok projeye destek sağladıklarını işaret eden Yılmaz, kırsal alana 8,5 milyar lira harcadıklarını, afet riski alanları ile ilgili dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Eğitimde niye geriyiz, sağlıkta niye 87'inci sıradayız? 800 lira ile insanlar nasıl geçinecek? Bize bunu nasıl açıklayacaksınız?" diye sordu.

TOKİ'nin konut yapmasını eleştiren Kaplan, "Başbakan müteahhitlik yapmaz. Dünyanın neresinde Başbakanlık eliyle TOKİ konut yapar" diye konuştu. Kaplan, "2 bin kişilik en büyük cezaevini Şırnak'a yaptınız, sizi tebrik ederim" dedi.

"Soluduğunuz havaya, oksijene nasıl sayaç takılır diye Ar-Ge çalışması yapmanızı öneririm bu kalkınma planı içinde. Vatandaşın nefes almasını da paralandırırsınız, ülke kalkınır" ifadesini kullanan Kaplan, "İlaca katılım payı, muayeneye katılım payı, reçetenin ücreti, eşdeğer ilaç fiyat farkı, özel hastane farkı ücreti, özel kestane ücreti gibi bir şey, tetkik farkı ücreti, erken muayene ücreti... Kalkınmada yarattıklarınız bunlar mı olacaktı?" diye sordu.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, kalkınma planının vizyonun olmadığını savundu. Kalkınma planlarının insan merkezli olması gerktiğini vurgulayan Şandır, "Hürriyet, mülkiyet ve şahsiyet üçgenini önemsemek gerekir. İnsan hür olmalı, korkmamalı, gelecek endişesi duymamalıdır. Kalkınma planı, insanın mülkiyetini nasıl artıracağını ön görmeli. Hür olmayan, mülkiyeti olmayan insanı şahsiyeti olmaz. Şahsiyeti olmayan insanların oluşturduğu toplumun geleceği de olmaz" diye konuştu.

MHP Manisa Milletvekili Sümer Oral, yurt içi tasarruf, ödemeler dengesi ve işsizlik oranlarının, bir ülkenin kalkınmasında önemli olduğunu, ülkelerin ekonomi açıdan mukayeselerinde bunların genel kriter olarak göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Oral, Türkiye'de yurt içi tasarufların azaldığını, cari açığın yüksek olduğunu, işsizlik oranının istenilen seviyeye getirilemediğini kaydetti.

Kalkınma Planı'ndaki diğer önemli bir sorunun kamu maliyesi ve mali disiplin olduğunu anlatan Oral, bu alanlarda önemli sorunlar yaşandığını, vergilerin sağlıksız yapıya dönüştüğünü, vergi sisteminin adeta dolaylı vergilere dayanır hale geldiğini söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Oral, "AB ile müzakereler ülkemizin ekonomisi açısından önemlidir. İlişkilerin seyri kuşkusuz sadece bizim tutumumuza bağlı değil ama önemli olan sonuç. Tavırlarda ölçülü olma gereği var. Sinir ve öfke yerine bize yakışan tutum ve üslup daha etkili olacaktır" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Kalkınma Planı'nın mahçup hazırlandığını ve iddiasız olduğunu ifade etti.

Onuncu Kalkınma Planı'nın stratejisinin TBMM'ye sunulmadığını belirten Türeli, talep etmelerine rağmen söz konusu stratejinin henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Planda uzun vadeli stratejiye hiç yer verilmediğini dile getiren Türeli, "Plan, küresel krizin devam edeceği varsayımı ile hazırlanmış" dedi.

Yurt içi tasarrufun milli gelire oranının yüzde 19 olarak öngörüldüğüne işaret eden Türeli, bazı ülkelerden örnekler vererek, bunun yetersiz olduğunu anlattı.

Türeli, planın, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak temel vizyodan eksik olduğunu, hedefleri gerçekçi bulmadığını sözlerine ekledi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "polisin su altından kendisini koruduğu" ile ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gösteri amaçlı dalgıçlar gelmişti ve birtakım aktiviteler yapıyorlardı. Onları 'beni koruyan polisler' diye yazmışlar" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, yaptığı konuşmada, bu plan doğrultusunda kamu kurumlarının plan ve stratejilerini hazırladığını söyledi.

Elvan, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, "16. büyük ekonomiyiz ama insani gelişmişlik endeksinde 87. sıradayız" sözlerine yanıt olarak, "Bunda AK Parti'nin suçu yoktur, bizden önceki hükümetlerin sorumluluğu ve kabahati vardır" dedi.

TOKİ aracılığıyla konut üretmelerinin eleştirildiğini belirten Elvan, fakir ve gelir düzeyi düşük olan insanlar için 589 bin 298 konut ürettiklerini söyledi ve "Olara hizmet etmeyelim mi?" diye sordu.

Elvan, GAP'a son 5 yılda 15 milyar TL, yani yılda 3 milyar TL kaynak aktardıklarını vurgulayarak, iktidarlarından önce GAP'a yılda aktarılan kaynağın 300 milyon TL olduğunu söyledi. Elvan, GAP kapsamında yapılanları anlattı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, "Siz koruma yöntemlerini değiştirdiniz, sizi su altından bile korumaya başladılar" sözlerine yanıt verdi.

Ayhan'ın, "Birtek o mu dokundu size?" demesi üzerine Bakan Yılmaz, "Heyecanlanmayın, bağırmanıza gerek yok, niye bu kadar bağırıyorsunuz?" dedi.

Cevdet Yılmaz, bugün bazı medya organlarında "su altından polisin kendisini koruduğu" ile ilgili haberler yer aldığını belirterek, "Bunun gerçekle en ufak bir ilgisi yoktur. Bingöl'ün Solhan İlçesi'nde bir festivale katılmıştım. Bizim orada 'yüzen adalar' dediğimiz çok güzel bir tabiat varlığımız var. Oraya gösteri amaçlı dalgıçlar gelmişti ve birtakım aktiviteler yapıyorlardı. Onları 'beni koruyan polisler' diye yazmışlar. Resme bakmışlar ve onun altını da hayalleri ile doldurmuşlar. İletişim fakültelerinde bu tür haberlerin okutulması lazım. Orada muhabiri olmayanlar, onları haber yapıyorlar. Bundan duyduğum üzüntüyü belirtmek istedim" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, hükümetin ekonomi politikasını eleştirirken, "Ülkenin en büyük ekonomik kırılganlığı, otoriteleşen Başbakan" dedi.

TBMM Genel Kurul'nda, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler sürüyor.

MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türkiye'nin uzun vadeli planlarının daraltılmış durumda olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, ihracata yönelik uzun vadeli hedeflerin de gerçekçi görünmediğini savundu.

Kalkınma Planı'nda istikrarlı yüksek büyümeye vurgu yapıldığını belirten Tanrıkulu, "Yüksek büyüme oranlarını yıllara göre sürdüren ülkeler, bunu katma değeri yüksek üretim, teknolojik ürünlerin ihracatının katkısıyla sağlıyorlar. Peki bizim ülkemizde nasıl oacak? Böyle bir ihracata geçilmesi için tenkonoljik alanda yatırım da göremiyoruz. Hükümet, 2006-2013 yıllararı arasında Ar-Ge harcamalarını 0,60'tan 0,92'ye çıkarabildi. 7 yılda bu kadar artış sağlayan bir politika, 10 yılda 2.14 sıçrama hedefine nasıl ulaşacak?" diye konuştu.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı gibi önemli bir konunun görüşmelerinin Meclis Televizyonu'ndan yayınlanmadığına dikkati çekerek, "Burada garip bir tiyatro oynanıyor. Konuşmalarımız hiç bir yerde yayımlanmıyor. Şu anda, Meclis TV'nin yayın yaptığı TRT-3 kanalında 2000 yılından arşiv spor görüntüleri yayınlanıyor. Sizin plana verdiğiniz önem bu. Türkiye nasıl duyacak burada yapılan konuşmaları? Sizin plana falan ihtiyacınız yok. 'Kalkınma Planı insan odaklı', 'Temel hak ve hürriyeti önemsiyor' diyorsunuz ama insanların bu konuda haber alma özgürlüğünü engelliyorsunuz. Yani dostlar alışverişte görsün..." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Kalkınma Planı'nın ne vizyonu ne de ufku olduğunu ileri sürdü. Öztrak, söz konusu planın AK Parti'nin 10 yıldır izlediği politikanın iflasının belgesi olduğunu iddia etti.

Hükümetin, "sanal zenginlik" algısı yarattığını savunan Öztrak, şunları söyledi:

" AKP'nin Türkiye'ye söyleyecek yeni bir sözü kalmadı. Bir hükümet kendini ve 10 yıllık icraatını nasıl inkar eder? Kendisiyle çelişkiye düşüyor. Türkiye dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi. Aslında bu noktaya AKP'den çok önce geldi. 1987 yılında 14'üncü büyük ekonomiydi.

'Yüzde 50'yi zor tutuyorum', 'Ayaklar baş olmaz' diyen zihniyetle insan odaklı büyüme sağlanamaz. Ülkenin en büyük ekonomik kırılganlığı otoriteleşen Başbakan. AKP'nin yapacağı en büyük iyilik, Başbakan'a, çıktığı yaz tatilini rahatça sürdürme imkanı sağlamaktır."

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, eğitim, sağlık ve adalete ayrılan kaynağın ciddi oranda artırıldığını ifade etti.

Öztrak'ın, 'ekonomideki en büyük kırılganlığın Başbakan' olduğu yönündeki ifadesini eleştiren Berber, "Hayretle izledim. Türkiye'nin, dünyadaki dalgalanmalara, ülkedeki provokosyanlara rağmen ekonomisini kısa sürede toparlaması, bütün olaylara hakim olan bir liderin olması nedeniyle gerçekleştirdi. 'Başbakan tek karar verici' gibi lanse ediliyor. Partimiz uzmanlığa, danışmanlığa önem veren ve ön plana çıkaran partidir. Liderlik, her kafadan bir ses çıkan, yarının belli olmadığı ortam olarak düşünülemez. Türkiye'nin istikrarlı büyümesi böyle bir ortamda sağlanamaz" diye konuştu.

Berber, Türkiye'nin geçmişte hiç bir dönemde 5 yıl üstüste büyüme sağlayamadığını, 3 yıllık büyümeden sonra küçülmenin geldiğini, yalnızca AK Parti iktidarında istikrarlı bir büyümenin söz konusu olduğunu kaydetti.

Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Plan üzerinde gruplar adına yapılan konuşmaların ardından önergelere geçildi.

Planda değişiklik içeren toplam 24 önerge verildi. Önergelerden, CHP'nin, "Koruyucu önleyici hukuk yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır. Hukuk uyuşmazlıklarında basitleştirilmiş yargılama usulü uygulanacaktır. Aynı uyuşmazlık konusunda doğacak kolektif menfaatlerin korunmasına hizmet edecek grup davaları sistemi getirilecektir" ifadesinin planda yer almasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Diğer 23 önerge kabul edilmedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve Meclis'teki görüşmelerde katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, bugün saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kalkınma Planı kabul edildi
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.