TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU...


TBMM Genel Kurulu'nda alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Genel Kurul, teklifi yasalaştırmak için 17 saat mesai yaptı.

23 Mayıs 2013 Perşembe

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Güldal Mumcu başkanlığında toplandı. CHP İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, Kanal İstanbul'un afaki ve bir imaj projesi olduğunu, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmadığını savundu.

Gündemdışı söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, özellikle kamu yönetiminde etik bilincin en tepeden başlayarak aşağıya doğru yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Küçük, "Bir ülkede Deniz Feneri gibi bir yolsuzluğun üzeri örtülüyorsa ve bunu soruşturan savcılara soruşturma açılıyorsa o ülkede hukuk etiği yara alıyor demektir. Bir milletvekili başka milletvekiline ağza alınmadık küfürler edebiliyorsa, bırakın orada etiği, saygıdan dahi söz edilemez" dedi.

Küçük, yolsuzluğa topyekun karşı durulması gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, Kanal İstanbul'un afaki ve imaj projesi olduğunu, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmadığını savundu.

Kanal İstanbul projesi nedeniyle beklenen çevresel felaketlerin karadakilerin yanında hem Marmara denizinde hem de Karadeniz'de meydana geleceğini öne süren Eyidoğan, projenin bilim insanlarıyla ayrıntılı bir şekilde yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, son zamanlarda yaşananlarla Türkiye'de ailenin büyük risk altına girdiği, sarsıntı geçirdiğini savundu.

Evlendirme programlarına yönelik eleştirilerde bulunan Yeniçeri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, bu programları aileyi güçlendirecek bir formata dönüştürmek için inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.

TBMM Genel Kurulu, yarın da çalışma kararı aldı.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin, alkole ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu "Torba Kanun" teklifinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi okunmadan ayağa kalkarak, teklifin bugün görüşülemeyeceğini iddia etti.

Hamzaçebi, "Teklif bu sabah benim odama geldi. Teklif için milletvekillerine hazırlanma zamanı verilmedi. 48 saat geçmeden görüşülemeyeceğine ilişkin hüküm de vardır. Durum böyle iken teklif görüşülemez" görüşünü savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de "Genel Kurul'un takdiridir, daha önce de yapılmıştır" dedi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime ara verdi.

Canikli verilen arada CHP sıralarına giderek, Hamzaçebi ile bir süre konuştu ve ardından birlikte Başkanlık Divanı'nın arkasındaki odaya geçti.

Aradan sonra AK Parti'nin "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi okundu.

Önerinin kabul edilmesiyle Genel Kurul bugün, söz konusu teklifin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

Genel Kurul, yarın da 15.00'de toplanacak ve bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 2 tasarının bitimine kadar çalışacak.

Önerinin aleyhinde konuşan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, teklifin bir çok kanunda değişiklik yaptığını ve bu nedenle de temel kanun olarak görüşülemeyeceğini ileri sürerek, "Milletvekillerinin yüzde 95'i daha kanunun kapağını bile açmamıştır. Durum böyle iken nasıl görüşeceğiz" dedi.

Önerinin aleyhinde konuşan Hamzaçebi de KİT Komisyonu'nda bugün yaşanan tartışmaya değinerek, CHP'li üyelere baskı yapıldığını, bu yüzden denetim görevini yapamadıklarını iddia etti.

KİT Komisyonu Başkanı Fahrettin Poyraz da komisyonda isteyen herkese söz verildiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da denetimin sadece söz hakkıyla sınırlı olmadığını, bilgi ve belgeleri inceleyebilme hakkı da içerdiğini ifade ederek, "Başbakanın damadının yönettiği şirket hakkında Hazine'yi dolandırmaktan dolayı suç isnadı var. Buna ilişkin belgeleri görmek istedim ama ulaşamadım" dedi.

Daha sonra, alkol ile ilgili düzenlemeyi de içeren teklifin görüşmelerine geçildi.

Türk Petrol Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri ise ertelendi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, alkolle ilgili düzenlemeleri eleştirdi.

"Torba Kanun" teklifinin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Manisa Milletvekili Erkan Akçay, farklı düzenlemelerin aynı teklif içinde getirilmesini eleştirdi.

Bütün vatandaşları, özellikle de çocukları ve gençleri, alkol, uyuşturucu gibi maddelerden korumaya yönelik düzenlemeleri desteklediklerini, ancak AK Parti'nin teklifinin sadece yasaklar üzerine kurulu olduğunu savunan Akçay, yasaklamanın hiçbir zaman sonuç vermediğini söyledi.

Akçay, sorunun, eğitim, bilinçlenme, temel hak özgürlükler yönünün ihmal edildiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin alkollü içkilerden aldığı verginin yüksek olduğunu ifade eden Akçay, "Buna rağmen AKP dönemi alkol tüketimin arttığı yıllar olarak tarihe geçecektir" diye konuştu.

Akçay, 10 yılık AK Parti iktidarı döneminde, gençlerin ve çocukların alkol kullanım oranının yükseldiğini savundu.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, AK Parti'nin kendi yaşam tarzını her alana yaydığını öne sürerek, "Teklifte alkol, tütün, reklam, tanıtım, trafik, mülkiyet hakkı, vakıflar, cami dükkanları, ÖTV, KDV ne ararsan var ama Türkiye'nin güncel sorunları olan adalet, özgürlük, hoşgörü yok" dedi.

Alınan kararların turizm ve eğlence sektörüne etkisinin olacağını söyleyen Kaplan, "Unutmayın turizm borsa gibi bir çakıldı mı bir daha toparlanamaz" diye konuştu.

Kaplan, "İlla zararlı şeylerle uğraşmak istiyorsanız, Türkiye'de 100 bin seks işçisi var, 56 genelev var. Kumar oynatmada Türkiye üçüncü sırada. İnançlarınızda samimiyseniz, bunlarla yüzleşmeye hazır mısınız-" diye sordu.

Teklifte, binlerce küçük esnafı iflasa götürecek düzenlemeler olduğunu öne süren Kaplan, teklifte faydalı olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne 300 kadro ihdasının düzenlemeden çıkarıldığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, teklifin bir kısmının komisyonda düzeltildiğini ancak hala düzeltilmesi gereken alanların bulunduğunu ifade etti.

Alkol bağımlılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Hamzaçebi, şöyle devam etti:

"Devlet, kendini bireyin yerine koyarak, onun yaşam alanına, özgürlüklerine müdahale ederek, alkol tüketimi ortadan kaldıracak şekilde görev üstlenemez. Hiç kimse inançlarıyla, diğer uygulamaları birbirine karıştırmasın. Bir insan inancı gereği içki içmeyebilir ama devlet 'günah' kavramından hareketle yasal düzenleme yapamaz. Devlet aşırı alkol bağımlığının, aşırı kullanımın insan sağlığına vereceği zararı vatandaşlarına anlatmakla görevlidir. İçki içmek ya da içmemek erdem değildir. Devlet, bireylerin tercihlerine saygı göstermek zorundadır. Ancak teklifin yaklaşımı böyle olmamıştır. İdeolojik yaklaşımla alkolü Türkiye'nin gündeminden kaldırmak istemektedir."

Teklif üzerinde komisyonda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi veren Hamzaçebi, Yeşilay Vakfı'nın kanunla kurulmasını, bütçeden para aktarılmasını eleştirdi.

Şahsı adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, AK Parti'nin, içki içmeyi gizli saklı yapılacak bir iş haline getirdiğini savundu.

Kimsenin içmeye ya da içmemeye zorlanamayacağını belirten Çam, "Bunlar, dini, ideolojik bir dayatmadır. Yapılmak istenen; alkolle mücadele değil, kendi inançları ve yaşam kültürleri çerçevesinde toplumu yeniden dizayn etmektir" iddiasında bulundu.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin, asla ve asla alkol kullanan vatandaşların hakkına, hukukuna, içme özgürlüklerine kısıt getirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığını söyledi.

Bütün çağdaş, uygar ülkelerde olduğu gibi alkol satışına ilişkin kuralların belirlendiğini kaydeden Bilgiç, teklifle ilgili bilgi verdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şimşek, deniz taşıtlarına ÖTV'siz yakıt verilmesinin istismar edilmesini kabul edemeyeceklerini ifade ederek, buna ilişkin tedbirler aldıklarını söyledi.

Türkiye'de akaryakıt ürünleri üzerindeki vergilerin yüksek olduğunu ifade eden Şimşek, "İthal ettiğimiz bir ürün, bütçe için önemli bir gelir kaynağı. Dolayısıyla biz bazı alanlarda ülkenin rekabet gücünü dikkate alarak bazı imkanlar sunuyoruz ama bunun istismar edilmesi konusu, tabii ki bizim kabul edeceğimiz bir konu değildir" dedi.

Bakan Müezzinoğlu da alkollü ve uyuşturucu içki kullanımı ile ilgili bilgiler verdi.

TÜİK rakamlarına göre, alkollü içki kullanımının, 2008'de yüzde 10,9, 2010'da yüzde 12,6 olduğunu, 2011'de de artış göstererek yüzde 14,3 rakamına ulaştığını belirten Müezzinoğlu, yıllara göre kişi başı alkol kullanımda ise önemli bir artış gözlemlenmediğini kaydetti. Müezzinoğlu, bu düzenleme yasalaştığında alkolle mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını bildirdi.

Müezzinoğlu, Türkiye'de bulunan 22 AMATEM merkezinin yatak kapasitesinin, 602 olduğunu söyledi. Madde bağımlılığı merkezlerinde ayakta tedavi gören hasta sayısının 160 bin, yatarak tedavi gören hasta sayısının da 3 bin olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, Türkiye Uyuşturucu ve Bağımlılık Merkezi'nin raporuna göre, uyuşturucu kullanım oranı 2010'da 1,6 iken, bu oranın 2012'de 2,2'ye yükseldiğini bildirdi.

"İran'da alkol ve uyuşturucu kullanım oranlarının yüksek oluşu" ile ilgili soru üzerine Müezzinoğlu, "Burada esas olan, yasakçılıktan ziyade düzenlemeyi sağlıklı yapabilme. İtalya, alkolle yaptığı mücadele sonucunda son 20 yılda alkol tüketimini yüzde 50 oranında azalttı" dedi.

Müezzinoğlu, burada önemli olanın düzenlemeleri yapıp, gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan olabildiğince koruyabilmek ve düzenlemeleri sağlıklı yapabilmek olduğunu belirterek, "Bunların yasakçı bir zihniyet olarak değerlendirilmesini çok doğru bulmam" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren "Torba Kanun" teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Teklifin Birinci Bölümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, hiç kimse içki içmeye zorlanamayacağı gibi aynı şekilde kimsenin içki içmemeye zorlanamayacağını belirterek, "Aksi halde ortadan kaldırılan şey içki değil bireyin özgür iradesi olacaktır. İçki, bizim kültürümüzün de bir paçasıdır. Orhan Veli 'bir de rakı şişesinde balık olsam' demiştir" diye konuştu.

BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak, ideolojik yaklaşıma göre yasak koyulamayacağını ifade ederek, "Topluma tek tip yaşam tarzını empoze etmeye kimsenin hakkı yok" ifadesini kullandı.

Bozlak, Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunlarının bu teklifte olmadığını kaydetti.

MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, insanların özgür iradesiyle istediğini içebileceğini ancak bir bağımlılığın da söz konusu olabileceğini kaydetti. Doğru, Türkiye'de madde bağımlılığı ile ilgili ciddi sıkıntı olduğunu dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli, teklifle, içki piyasasına kural konulduğunu, toplumun korunmaya çalışıldığını söyledi.

Alkolle özellikle erken yaşta tanışmanın zararlarını bilimin ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Denizli, AK Parti'nin hiçbir alanda yasaklama gibi bir yönteminin olmadığını artık herkesin bildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de kişi başına içki tüketiminin 1,5 litre olduğunu, dünyada ise 15 litreye kadar çıkan ülkelerin bulunduğunu söyledi.

Temel kanun olarak görüşülen teklifin 1. Bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akraba topluluğu olan ülkelerdeki üniversitelerde öğretim üyelerinin görevlendirildiğini belirtti.

Geçmişte Yunus Emre Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi vakıfların, kanunla kurulduğunu hatırlatan Şimşek, Yeşilay Vakfı'nın bu şekilde kurulacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu da teklifle, Yeşilay Vakfı'nın kurulmasının doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

Türkiye'de kişi başına içki tüketiminin 1,5 litre, dünyada ise 15 litreye kadar çıkan ülkeler olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "TBMM Bahçe Restoran'daki alkol yasağı bütün Türkiye'ye gelecek mi-" kıyaslamasının çok doğru bir kıyaslama olmadığını belirtti.

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime bir saat ara verdi.

Teklifin 2. maddesi üzerinde, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile arkadaşlarının imzasını taşıyan önerge kabul edildi.

Buna göre, alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamayacak. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamayacak. Ancak, alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları düzenlenebilecek.

Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamayacak. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde, servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilecek.

Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik küplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemeyecek.

Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamayacak.

Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak. 18 yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemeyecek. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışında olacak.

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamayacak, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemeyecek. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamayacak ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemeyecek.

Alkollü içkiler, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satılamayacak.

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilecek ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamayacak.


Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satılamayacak.

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere; Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulacak. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilecek. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satılamayacak. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği; Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nca belirlenecek.

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamayacak. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu hüküm uygulanmayacak.

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere; alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılacak.

Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere; otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmeyecek. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamayacak.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, teklifin ilk halinde olan ve komisyonda düzeltilen katı hükümlerin Genel Kurul'da önergelerle yeniden getirildiğini söyledi.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, parakende satışın 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yasaklanması önergesiyle ilgili, "Akşam namazında yasak, sabah namazında serbest" diye konuştu.

CHP'den, önergeye ilişkin itirazlar geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Özellikle yatsı namazı ve sabah namazı şeklinde yaklaşımda bulunmak beni çok üzdü. Saat uygulaması hemen hemen dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde var. İsveç'te hafta içinde 19.00'dan sonra, Cumartesi günleri 15.00'den sonra, Pazar günleri 24 saat yasak. İskandinav ülkelerinin tamamında saat yasağı var" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, partisinin önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, teklifle getirilen düzenlemelerin belli bir yaşam biçiminin topluma dayatılması olduğunu iddia ederek, "Herhangi bir anlayış, yaşam biçimi topluma dayatılamaz" diye konuştu.

Küçük, Türkiye'deki kişi başına alkol tüketiminin birçok ülkeden çok düşük olduğunu ifade ederek, "Bu, toplumu tek tipleştirme çabasıdır, 'herkes benim gibi düşünsün, benim inandığım gibi inansın' demektir. Ancak herkes aynı biçimde düşünmeyecek ve yaşamayacaktır. Bu toplum bin yıllardır çoğulculuk içinde yaşamayı başardı, bu çoğulculuğu bir çoğunluğa mahkum etmeyecektir" diye konuştu.

BDP'li Kaplan, AK Parti'ye yönelik, "Bir önerge verdiniz, iki dakika geçmeden başka bir önerge daha verdiniz. Kafanız karışık, 'içmeden sarhoşluk' derler buna" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin yaptığı değişiklikle, "İhraç ederseniz içki günah değil" dediğini kaydederek, "O zaman 'alkol haramdır, içen cehenneme gider' diye yazın" ifadesini kullandı.

"Kovboy filmlerinde sigaranın yerinde çiçek vardı, şimdi şişelerin yerine muz koyarsanız" diyen Kaplan, gençlerin alkol aldıkları için birbirine girmediğini bildirdi.

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ise "Kahve de keyif veren bir bir şey, onu ne zaman yasaklayacaksınız acaba" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine, "Başbakan 30 yıl önce neyi söylüyorsa, neyi ifade ediyorsa bugün de aynı şeyi söylüyor. Çizgisinde, söylemlerinde en ufak bir sapma söz konusu değildir. Gençlerin zararlı alışkanlıklardan kurtarılmasıyla ilgili olarak o zaman ne söylemişsek bugün aynı şeyi yapıyoruz. Kimsenin içtiğine, giydiğine karışmadık" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, iktidarın hazırladığı önergelerin kendilerine ulaşmadığını belirterek, çalışmalara böyle devam edilemeyeceğini söyledi.

Hamzaçebi, "İktidar hazırladığı önergeleri muhalefetle paylaşmıyor" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, gençleri, çocukları her türlü kötü alışkanlıktan korumak için her türlü düzenlemeye destek vereceklerini ifade ederek, "Ancak komisyonda mutabakata vardığımız konuların buraya mutabakat olmadan yeniden getirilmesi bizi kahrediyor" yorumunda bulundu.

****HABERİN DEVAMINA İLGİLİ DOKÜMANLAR BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ*****

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.