TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

MHP'Lİ TÜRKOĞLU'NUN BASIN TOPLANTISI…


MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen ve 338 sıra sayısı ile Genel Kurul gündemine inen "13 İlde Büyük Şehir Belediyesi ve Yirmi Üç İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

09 Kasım 2012 Cuma

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen ve 338 sıra sayısı ile Genel Kurul gündemine inen "13 İlde Büyük Şehir Belediyesi ve Yirmi Üç İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, "Bu düzenleme BDP' nin talebidir. Bu düzenleme Büyük Ortadoğu Projesinin mimarlarının talebidir. Bu düzenleme Ortadoğu'da milyonlarca Müslüman kanının dökülmesi pahasına, Ortadoğu'nun yeniden yapılandırılmasını isteyen Büyük Ortadoğu Projesi mimarlarının talebidir. İmralı'nın talebidir." dedi

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu,sözlerinde şunları kaydetti:

"13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Üç İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" nın Siyasi sonuçları açısından değerlendirmelerimi aktarmak üzere huzurlarınızdayım.

Türk yönetim sisteminin üzerine yaslandığı merkezi kontrol ve üniter özellikler aşama, aşama elenme ve eritilme riskiyle karşı karşıyadır.

AKP'nin gündeme getirip hazırladığı bu Büyükşehir Kanun Tasarısı'yla federe devlet modelinin prototipi planlanmış ve bölgesel bazda hemen hemen her yetkiye haiz olacak derebeyleri ihdas edilmesinin önü açılmıştır.

Bu durum Türk idare sisteminin ilke ve esaslarıyla taban tabana zıtlıklar içermektedir. Yapılması planlanan düzenlemeyle büyükşehir sınırları il sınırlarını kapsayacak şekilde genişletileceğinden, il idaresi sistemi ciddi düzeyde yara alacaktır.

Bu düzenlemeyle Büyükşehirlerin kapsamı mücavir alan yerine il sınırı olacak. Başkan ilin bütününden sorumlu ve yetkili olacak. Bu illerin bütün seçmenleri büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde oy kullanacak. Sonuçta özerklik planını yürütmek amacında olan BDP'nin işini kolaylaştıracak ve mevcut elli dokuz olan belediye sayısını daha da artıracak. Belediyeleri can damarı gibi gören KCK ve PKK'ya yeni kapılar açılacaktır.

Bu uygulama sonunda Diyarbakır,Van, Mardin, Şanlıurfa'nın da dâhil olduğu yeni bir etnik bölge ve terör örgütünün hâkimiyetinde bir ayrılıkçı yönetim ortaya çıkabilir ve bu da federatif sisteme ve özerk bölgeye yol açacaktır.

Maalesef Hükûmetin, psikolojik üstünlüğünü terör örgütüne kaptırıldığı bir dönemde bulunuyoruz. Oslo'da PKK'ya verilen taahhütler üzerine mesai harcanmaktadır. Ademi merkeziyetin önünü açacak bir şekilde üniter yapıyı tartışmaya açılıyor, reform adı altında eyalet sistemini dayatma gayretine giriliyor.

Bu düzenleme iyi niyetli bir düzenleme değildir. Öncelikle bu düzenleme Kandilin talebidir. Bu düzenleme Başbakan'ın özel temsilcisi sıfatıyla görüşmelere katılanların sözü; eli kanlı terör örgütünü temsilen oturanların, Oslocuların talebidir. Bu düzenleme Eli kanlı terör örgütünün uzantısı olan KCK yapılanmasının talebidir.

Bu düzenleme BDP' nin talebidir. Bu düzenleme Büyük Ortadoğu Projesinin mimarlarının talebidir. Bu düzenleme Ortadoğu'da milyonlarca Müslüman kanının dökülmesi pahasına, Ortadoğu'nun yeniden yapılandırılmasını isteyen Büyük Ortadoğu Projesi mimarlarının talebidir. İmralı'nın talebidir.

Kısaca Türk Milletinin birliğini bozmaya çalışan, bin yıllık kardeşliğimizin temellerini bozmaya çalışan, ülkemizi şehir devletlerine ayırmak isteyen iç ve dış mihrakların ortak talebidir.

Bu düzenleme İçişleri Bakanlığının talebi değildir. Bu düzenleme milletvekillerinin talebi değildir. Bu düzenleme Belediye Başkanlarının talebi değildir. Bu düzenleme sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, seçilmiş il genel meclisi üyelerinin, köy muhtarlarının talebi değildir. Bu düzenleme vatandaşın da talebi değildir. Nihayetinde bu talep Türk Milletinin talebi hiç değildir.

Düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunduğu sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayacak, bilakis çözümü daha da güçleştirecek olan bu tasarı, sayın başbakanın hayalinde var olan "başkanlık" sisteminin bir unsuru olarak federatif yapıyı gündeme getirecektir.

Hepimizce malumdur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam eden anayasa değişikliği kapsamında, uyum komisyonu tarafından dinlenen ya da görüşleri alınan; kurum, kuruluş, sivil toplum ve toplumun diğer kesimlerinden hiç birisi Türkiye'de bir "başkanlık" sistemi önerisinde bulunmamıştır. Yani toplumun böyle bir talebi yoktur.

Kamuoyu tarafından Oslo görüşmeleri olarak bilinen ve bazı kayıtları kamuoyuna sızan, önce şeref pahasına inkâr edilip daha sonra ibretlik bir şekilde AKP'nin övünç kaynağı haline gelen eli kanlı terör örgütü ile AKP iktidarının ve Sayın Başbakanın özel temsilcisinin görüşmelerinde yer alan; merkezin bazı yetkilerinin önce valilere daha sonra da belediyelere devrinin görüşüldüğü ve bu konuda mutabakata varıldığı kamuoyunun malumudur.

Bebek katilleri ile sürdürülen müzakerelerde, İmralı tarafından dayatılan yol haritasında, bölücü iç ve dış mihraklar tarafından dikte edilmeye çalışılan istek, öneri ve telkinlerde yer alan hangi istek ve arzular yerine getirilmemiştir? Görünen o ki; bir sonraki adım Bebek katili İmralı Canisi'nin ev hapsine çıkarılması isteğinin görüşüleceği, yeni tavizlerin verileceği müzakereler olacaktır. Şüphesiz bölücü ve yıkıcı unsurların dayattığı bölge tabanlı demokratik özerklik ve otonomi çağrıları bu düzenlemeyle cevap bulacak ve Türkiye adım adım bölünmeye götürülecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizi bölecek, parçalayacak ve ülkemizin birliğine dirliğine zarar verecek bir ihanet projesi olan bu kanun tasarısına karşıdır. AKP bu tasarıyı geri çekmelidir. Bu tasarının milletimize hiçbir faydası yok. Bu tasarı Türkiye'yi bölmek isteyen insanlara fayda sağlayacaktır. Bu tasarı bölücülerin önünü açacaktır, bu tasarı terörün önünü açacaktır."

H. Alper Durmaz





Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime






Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.