TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM ADALET ALT KOMİSYONU...


TBMM Adalet Alt Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde kaydedilmiş başvurularda uygulanacak süreyi, 23 Eylül 2012 tarihine kadar genişletti.

10 Ekim 2012 Çarşamba

TBMM Adalet Alt Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde kaydedilmiş başvurularda uygulanacak süreyi, 23 Eylül 2012 tarihine kadar genişletti.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle AİHM'e yapılan başvuruların önüne geçmek amacıyla hazırlanan kanun tasarısı, TBMM Adalet alt Komisyonu'nda görüşüldü. Tasarı, bazı değişikliklerle benimsendi.

Hükümetin sunduğu tasarıda, AİHM nezdinde kaydedilmiş başvurularda uygulanacak süre, 5 Mayıs 2012 olarak öngörülmüştü. Alt komisyon, süreyi 23 Eylül 2012 tarihine kadar genişletti. Alt Komisyon ayrıca, üniversite öğretim görevlilerini, müracaatlar hakkında karar vermek üzere kurulacak komisyondan çıkarttı.

Tasarıya göre; düzenleme, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç veya kısmen icra edildiği ya da icra edilmediği iddiasıyla AİHM'e yapılmış başvuruları kapsayacak.

Bu kapsamda yapılacak müracaatlar hakkında karar vermek üzere, hakim ve savcılar, kamu görevlileri arasından Adalet Bakanı tarafından atanacak 4 kişi ile Maliye Bakanı tarafından atanacak bir kişiden oluşan komisyon kurulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organları, komisyonun ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi komisyona göndermek zorunda olacak. Komisyona müracaat, AİHM'e başvuru tarihini ve numarasını gösteren resmi kayıt kabul mektubu, başvuru formu ve diğer ilgili bilgi ve belgelerle birlikte, müracaat edenin kimlik bilgilerini içeren imzalı dilekçeyle yapılacak.

Düzenleme, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla AİHM nezdinde kaydedilmiş başvurular hakkında uygulanacak.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.