TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM ADALET KOMİSYONU...


TBMM Adalet Komisyonu, yargının hızlandırılmasına yönelik tasarıyı alt komisyon raporu üzerinden görüşmeye başladı. TBMM Adalet Komisyonu, yargı sisteminin hızlandırılması amacıyla hazırlanan ve ''3. Yargı Paketi'' olarak bilinen kanun tasarısının 37 maddesini kabul etti.

23 Mayıs 2012 Çarşamba

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargının hızlandırılmasına yönelik tasarıyla, artık tutuklama kararlarının somut olgularla gerekçelendirileceğini belirterek, ''Bu husus mevcut düzenlemede de varolmasına karşın, bunun altı kalın çizgilerle çizilerek uygulayıcıların bu konuda daha özenli olmasını sağlamaya yönelik bir yazım şekli getirilmiştir'' dedi.

TBMM Adalet Komisyonu, yargının hızlandırılmasına yönelik tasarıyı alt komisyon raporu üzerinden görüşmeye başladı.

Bakan Ergin, tasarı üzerinde yaptığı konuşmada, makul sürede yargılanma hakkının, adalete erişimin güçlendirilmesi ve yargı sistemlerinin etkin hale getirilmesi, toplumların adalet beklentisine cevap verilebilmesi adına hayati önem taşıdığını belirtti.

1. ve 2. yargı paketlerinin ardından görüşülen 3. yargı paketinin Meclis'e sunulduğunu ifade eden Ergin, tasarının neler getirdiği konusunda bilgi verdi.

Ergin, bu yıl itibariyle icra dairelerinde 12 milyon 700 bin dosya bulunduğunu belirterek, ''Ülkemizde yılda 6.5 milyon yeni icra takibi yapılmaktadır. Bu takiplerin 500 bini ilamlı icra yoluyla yapılıyor, 6 milyonu ise ilamsız icra yoluyla takip ediliyor. Yılda açılan 6 milyon ilamsız dosyanın yüzde 42'sini 800 TL'nin altındaki takipler oluşturmaktadır'' dedi.

İcra dairelerine yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Ergin, hizmet kalitesini artırmak amacıyla icra katipliği kadrosu ihdas edildiğini, icra dairelerinde para ile temasın kesileceğini kaydetti.

Ergin, icraya başvurulmadan önce borçluya davet yazısı gönderileceğini söyledi. Evde kullanılan lüzumlu eşyaların haczedilemeyeceğini ifade eden Ergin, hacizli mal satışında elektronik ortamda ilan ve teklif imkanı getirildiğini bildirdi.

Tasarıyla mahkemelerde evrak büroları oluşturulacağını belirten Ergin, ''Bu şekilde hakimler, gelen dilekçelerin havalesiyle zaman kaybediyor, bunu ön bürolarda çözümleyecek bir tedbir getiriliyor'' dedi. Ergin, mahkeme kararlarıyla hüküm altına alınan tazminatlara yüksek faiz uygulanacağını belirtti.

Bakan Ergin, tutuklamaya ilişkin öngörülen düzenlemelerle ise kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının daha güçlü teminatlara bağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Tutuklama kararlarının artık somut olgularla gerekçelendirileceğini belirten Ergin, şöyle konuştu:

''Bu husus mevcut düzenlemede de varolmasına karşın, bunun altı kalın çizgilerle çizilerek uygulayıcıların bu konuda daha özenli olmasını sağlamaya yönelik bir yazım şekli getirilmiştir. Böylece kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin varlığı, yasal karinelerin ötesinde tam bir vicdani tatmin sağlayan ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunun somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca adli kontrol uygulamasının kapsamı genişletilerek bu müessese gerçek anlamda bir tutuklamaya alternatife dönüştürülmektedir.''

Ergin, tasarının basının özgürlük alanının genişletilmesi anlamında da önemli düzenlemeler içerdiğini ifade ederek, geçici bir maddeyle, farklı tarihlerde mahkemelerce verilen ve bir kısmı sonradan ortadan kaldırılan basılı eserler hakkındaki bir çok toplatma kararının hükümsüz hale getirildiğini kaydetti.

Sadullah Ergin, ''Biliyoruz ki geç gelen adalet vicdanları yakan ateşe dönüşmektedir. Bu ateşi hukukla, hukukun sınırları içinde söndürmek, hukuk ve yargılama güvenliğine helal getirmeden adli süreçleri hızlandırmak, vatandaşımızın hakkına gecikmeden ulaşmasını sağlamak temel hareket noktamızdır'' diye konuştu.

Bakan Ergin, tasarıyla getirilen diğer düzenlemeleri şöyle sıraladı:

-Yürütmenin durdurulmasına yeni düzenlemeler getirilecek.

-Bir kısım suçlar kabahate dönüştürülecek, bir kısım kabahatler yönünden ceza vermesi yetkisi adli mercilerden alınacak ve idari makamlara verilecek.

-Elektrik hırsızlığı karşılıklı yararlanma suçu olarak düzenlenecek, petrol boru hatlarından yapılan hırsızlığın cezası artırılacak.

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, alt komisyonda milletvekillerinin ortak iradesiyle, adli kontrolde üst sınırın 5 yıl uygulanmasının kaldırılmasına ve avukat olmaksızın duruşmalarda karar verilmesine yönelik düzenlemelerin tasarıdan çıkarılmasına rağmen, AK Parti'nin verdiği bir teklifle bu konuların tekrar gündeme getirildiğini kaydederek, ''O zaman bunlar alt komisyonda neden tartışıldı-'' dedi.

Köktürk, şöyle konuştu:

''Oslo sürecinde MİT Müsteşarının görev tanımının dışına çıktığını, kanunsuz emir ile görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve bu emrin Başbakan tarafından verildiğini açıkça gördük. 'Tutuklu milletvekillerinin yargılama sürecine müdahale edemeyiz' diyeceksiniz, 3 partinin uzlaştığı konulara gözünüzü kapatacaksınız ama MİT Yasası'na müdahale edeceksiniz, bu olmaz. Adaleti herkese eşit olarak sağlayacaksak önce Başbakan'ın ve AKP'nin kendisini samimiyet testinden geçirmesi gerekiyor. AKP, yargının hızlandırılması amacında değildir. Bunun arkasına saklanarak adil yargılanma ilkesini ve savunma ayağını ortadan kaldıracak, Balyoz davası başta olmak üzere bütün yargılamaları etkileyecek bir yasa çıkarma niyetindedir. Eğer bu tasarı uzun tutukluluk sorununu çözmeyecekse, savunmayı güçlendirmeyip savunma ayağını ortadan kaldıracaksa, bunun adı reform paketi olmaz, hukuk devletini katletmek olur.''

Adalet Bakanı Ergin, bu düzenlemenin tek başına reform paketi olmadığını, reformlardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, ''Komisyon gündemine hakimdir. AK Parti'nin verdiği teklif burada görüşülecektir. Bu yüzden bu tür endişelere gerek yoktur'' dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, tasarıya ilişkin eleştirilerini dile getirirken, tutuklu milletvekillerinin sorununun bu pakette düzenlenmediğini ifade ederek, ''Bu sorunu neden sonraya bırakıyoruz'' dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, iktidarın yargılamaları siyasi hale getirdiğini, yargıyı yeniden dizayn ettiğini öne sürdü.

MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu ise devletin alacağına şahin olduğunu, tek kuruşunu dahi bırakmadığını belirterek, alacak-borçlu arasındaki dengenin bozulmaması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların ''Çek Kanununu çıkarttınız duman oldu ortalık'' dediğini ifade eden Başesgioğlu, ''Vatandaştan şiddetli yakınmalar geliyor, bunun dengesini iyi korumak lazım'' dedi.

Başesgioğlu, tutukluluğa itiraz konularının en öncelikle görüşülmesi gereken konu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Milletvekilleri tutuklu ama bunu görüşmeye yanaşmıyoruz. O yüzden görüşülen diğer konuların da kıymeti kalmıyor. Deyin ki 'biz bu meseleye sıcak bakmıyoruz parti olarak, komisyonda görüşülmesini istemiyoruz', o zaman insanlar ona göre tavır alır. Tutukluluk süreci sadece milletvekilleri ile ilgili değil, bütün toplumu ilgilendiriyor. Tutukluluk meselesinin Adalet Komisyonu'nda enine boyuna tartışılması, uluslararası sözleşmeye ve vicdani kanaatlere göre toplumu rahatlatacak bir seviyeye gelmesi lazım.''

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Bakan Ergin, muhalefetin, Balyoz ve Ergenekon gibi devam eden davalarla ilgili sözlerine yanıt verdi.

Milletvekillerinin, Türk yargısının sorunları olarak ''tutuklu milletvekilleri, KCK yargılamaları ile Ergenekon ve Balyoz davalarını'' gösterdiğini ifade eden Ergin, ''Bunlara ilişkin somut bir şey yoksa bu paket hiçtir'' denildiğini ve bunu kabul edemeyeceğini kaydetti. Ergin, bu sorunların çözümünün bütünlük içerisinde yapılması gerektiğine işaret etti.

Devam eden davalarla ilgili konuların burada dile getirildiğini belirten Ergin, ''Bu tespitleri burada cevaplayabilmek adına benim, Silivri'deki dosyaları buraya indirmem, delilleri burada tartışmamız gerekecek. Tartışmadan sonra da komisyon başkanı, sanıkların tutukluluk hallerine ya da devamına karar verecek. Burası mahkeme salonu değil. Komisyon çalışmalarını mahkeme salonuna döndürme imkanımız ve hakkımız da yok'' dedi.

TBMM Adalet Komisyonu, yargı sisteminin hızlandırılması amacıyla hazırlanan ve ''3. Yargı Paketi'' olarak bilinen kanun tasarısının 37 maddesini kabul etti.

Komisyon, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın bugünkü görüşmelerinde, icra konularına ilişkin maddeleri görüştü. Komisyon, 37 maddeyi kabul etti.

Kabul edilen maddelere göre, her icra dairesinde Adalet Bakanlığı'nca atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunacak. İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı'nca yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre atanacak. İcra katipleri arasından bakanlıkça gerçekleştirilecek yazılı sınav ve mülakat sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilecek.

İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu durumunda görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilecek.

İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılacak.

İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılacak; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenecek, kaydedilecek ve saklanacak.

-Güvenli elektronik imza, elle atılan imza yerine kullanılabilecek-


Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmünde sayılacak ve söz konusu imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz olacak. Güvenli elektronik imza, kanunlarda bu imzayla yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilecek. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlar, birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümlerde uygulanmayacak.

Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak UYAP'a aktarılacak ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilecek. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanacak ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecek.

Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanacak ve mühürlenecek.

İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı'nca uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yatırılacak. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş gününün çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilecek. İcra ve iflas daireleri, aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hallerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza edecek.

Uluslararası ilişiklerde ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması amacıyla yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra taleplerine ilişkin icra emrinde, uluslararası antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra (kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması) yapılabileceği ayrıca ihtar edilecek.

Tasarıda, verilen önergenin kabul edilmesiyle, borçlunun haline münasip evi de haczedilemeyecekler arasına alındı.

Buna göre, ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya, aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, borçlunun haline münasip evi ve öğrenci bursları haczedilemeyecek.

Haczedilecek malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılacak.

İcra memuru, haczi talep edilen malların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirecek ve ona göre karar verecek.

Yabancı devlet, parlamento ve hükümet başkanı ile hükümet üyelerinin resmi ziyaret, transit geçiş, gibi sebeplerle Türkiye'de bulundukları sürece, bu kişileri taşıyan ulaşım araçları muhafaza altına alınamayacak ve yediemine bırakılamayacak.

Kolluk kuvvetlerinin yakaladığı hacizli motorlu araçlar, en geç 3 işgünü içinde deposu bulunan en yakın icra müdürlüğüne teslim edilecek.

Haczedilen şey, üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmayacak.

Hacizli malların satış ilanı elektronik ortamda da yapılabilecek. Elektronik ortamda verilecek teklifler, hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 50'sinden az olamayacak, teklif vermeden önce de hacizli malın yüzde 20'si oranında teminat gösterilecek.

Hacizli malların birinci ve ikinci ihalesi icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılacak. Satılığa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilecek.

İcra ve iflas dairelerince, daire dışında tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı ilk işgünü günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilecek.

Hacizli malların satışı açık arttırma ile yapılacak, birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilecek. İlan, birinci ihale tarihinden en az 1 ay önce yapılacak, açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayacak, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecek. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme, birinci ihaleden sonraki 5. gün başlayacak, en az 20 gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecek.

Bu tasarıdaki düzenlemeler yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında eski hükümler uygulanacak.

Bölge adliye mahkemelerinin devreye girdiği tarihe kadar, Yargıtay'ın bozma kararlarına karşı mahkemelerin verdiği direnme kararlarının temyizi halinde dava dosyası önce kararı veren daireye gönderilecek. Karar veren daire direnmeyi yerinde görürse kararını düzeltecek, yerinde görmezse talebi 10 gün içinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na iletecek.

Bugünkü çalışmalarını tamamlayan komisyon, tasarının görüşmelerine yarın da devam edecek.


(15.33)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.