TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU…


TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Mera Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit başkanlığında toplandı. Toplantıya Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Mirmahmutoğlu, kanunun, amaç dışı kullanıldığında vasıfları bozulan meraları eski haline getirmek için yapılacak masrafların, sebebiyet verenlerden tahsil edileceğini ve tutarların belediye bütçesinde açılacak hesaba gelir olarak kaydedilmesini mümkün kılacağını ifade etti. Mirmahmutoğlu, kanun değişikliği ile, kiralanacak alanlarda hayvancılık için gerekli bakım ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu hayvancılık tesislerinin kurulabileceğini söyledi.

Toplantıda söz alan Tarımsal Kalkınma Vakfı Başkanı Yaşar Dosbil ise meraların ıslahının hayvancılığın geliştirilmesi açısından önemli olduğunu, vasıfları bozulan meraların erozyona neden olduğunu yapılacak düzenlemeyle erozyonun da önlenebileceğini belirtti.

Toplantıya katılan CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ile AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. "Ana muhalefet olmadan toplantıyı başlatamazsınız" diyen Vahap Seçer, "Biz iktidar partisinden çoğunluk sağlanamadığı zaman bekliyoruz. Muhalefeti yok sayamazsınız. Bu konuda teamüller var. En azından hepimizin cep telefonları var, neden katılmadık diye bizi arayabilirdiniz" diye konuştu. Komisyon Başkanı Yiğit ise bir önceki gün tüm milletvekillerinin telefonla aranarak komisyon toplantı saatinin kendilerine bildirildiğini ve yeterli çoğunluk sağlandığı için toplantının başladığını belirtti.

Toplantıda söz alan MHP Adana Seyfettin Yılmaz, komisyonda muhalefetin yok sayıldığı bir duruma gelindiğini öne sürdü. Yılmaz, "Burada muhalefet yok sayılacaksa; ne muhalefetin, ne de Sivil Toplum Kuruluşlarının burada olmasının bir anlamı var" dedi.

Yapılacak kanun değişikliğinin kırsal kesimlerin kalkındırılmasına yönelik olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Meraların ona buna kiraya verilmesindense, yoğun şeklide ıslah edilmesi ve bölgeye kazandırılması gerekir. Böylelikle köyden kente göçler de önlenmiş olur. Bugün 30 bin baş hayvancılık yapan gruplar var. Bu grupların önünü açmaktansa, kırsal kesim kalkındırılmalı" şeklinde konuştu.

"Sayın Bakanın bir yasama yılında 5 kez yapılan komisyon toplantısına katılmaması sorundur, Bakanı kınıyorum "diyen Vahap Seçer ise şunları söyledi: "Muhatabımız siyasi makamlardır, Bakandır, müsteşar değildir. Ya Bakan komisyonu önemsemiyor, ya yapılacak kanun değişikliğini önemsemiyor, ya bu bir saygısızlık, ya da bize bildirilmeyen önemli bir mazereti var."

2B ile ilgili komisyonda yapılan değişikliklerin Genel Kurul'da değiştirilerek kabul edilmesini eleştiren Seçer, "Komisyondaki milletvekilleri görüşlerini kendi gruplarına kabul ettiremeyeceklerse, burada kabul edilenlerin arkasında duramayacaklarsa iddialı işlere soyunmasınlar. Komisyonda farklı, Genel Kurul'da farklı konuşulması yanlıştır. Böyle olacaksa komisyondaki konsensus arayışının samimi olmadığına inanacağız" dedi.

Süt dağıtımı sonrasında yaşanan rahatsızlıklarla ilgili de değerlendirmede bulunan Seçer, "Projeyi başından beri destekledik hatta bizim seçim bildirgemizde de yer aldı. Ancak dağıtım fiyaskoyla sonuçlandı. 1 hafta geçmesine rağmen çocukların rahatsızlıkları devam ediyor. Hükümet bu konuda ikna edici bir açıklama yapmamıştır. Suç, çocukların midesinde, bağırsaklarındadır. Başbakan konuyla ilgili bilgilendirilmemiş, kendi bilgileriyle açıklama yapmıştır ve bu açıklamalar abesle iştigaldir" şeklinde konuştu.

Seçer, meraların 29 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili olarak da, "Bu yasayla işletmelere olanak mı sağlıyoruz? Özel sektörün kaba yem ihtiyacını karşılamak için mi? Her türlü tesisi olan bu alanların kiraya verilmesiyle birilerinin sıfırdan tesis kurmalarının önüne mi geçilmiş oluyor? Yasanın,kötü niyetli kullanımını engelleyerek Genel Kurul'a getirelim" şeklinde konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ise okul sütüne ilişkin ihalenin çok kısa zamanda yapıldığını anımsatarak, ''İyi bir hazırlık dönemi olmadı. Bu süt geçmiş iktidar dönemlerinde de dağıtıldı. Bu uygulamayı AK Parti iktidarı ortadan kaldırdı. Neden sanki bu tip uygulamalar sadece AK Parti döneminde başlatılmış gibi anlatılıyor- Milletin kafasını süte ilişkin olayların hemen ardından açıklama yapan bakanlar karıştırdı'' diye konuştu.

Durmaz, Balıkesir'de hiç olmayan binlerce büyükbaş hayvanın hayali olarak aşılatıldığını öne sürerek, birilerinin buradan, ''yetimin, öksüzün'' hakkını yediğini öne sürdü.

CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan da ''tasarı ile iktidara yakın bazı kişilere avantaj sağlandığını'' ileri sürdü. Özkan, ''Meralara yeni hayvancılık tesisi yapılacaksa biz yokuz'' ifadesini kullandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Mera Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Tasarıya göre, amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacıyla yapılan veya yapılacak olan masraflar bozulmaya sebebiyet verenlerden tahsil edilecek.

Yapılan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar genel bütçeye, yapılacak olan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar ise ilgili bakanlığa bağlı il müdürlüklerince hazırlanan ıslah projelerine uygun olarak, o yerin ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere köy sandığına veya belediye bütçesinde açılacak hesaba gelir kaydedilecek.

Meralarda kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu hayvancılık tesisleri kurulabilecek. Bu tesislerin taban alanı, kiralanacak alanın yüzölçümünün yüzde 1'ini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, bu oranı bir katına kadar artırmaya yetkili olacak. Bu tesislerin yapılması ve kullanılması ile ilgili usul ve esaslar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. (17:30)

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.