TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM SAĞLIK KOMİSYONU, SSK HASTANELERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN TASARIYI KABUL ETTİ


Toplantıda, TBMM ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün sağlık tesisleri istisna kapsamından çıkarılırken, başbakanın, tesislerin devri sırasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünde yetkili olduğuna ilişkin madde de tasarı metninden çıkarıldı.

09 Kasım 2004 Salı

Bazı istisnalar hariç kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini öngören tasarı, TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Toplantıda, TBMM ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün sağlık tesisleri istisna kapsamından çıkarılırken, başbakanın, tesislerin devri sırasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünde yetkili olduğuna ilişkin madde de tasarı metninden çıkarıldı.

Düzenlemeyi eleştiren CHP Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu, tasarının geri çekilerek yeniden düzenlenmesini istedi.Tasarıya bakıldığında, ''bu hastaneler daha sonra özelleştirilecek mi?'' endişesine kapıldıklarını belirten Kurtulmuşoğlu, sağlıkta bugüne kadar yapılan yanlışın sürdürüldüğünü savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun Komisyon görüşmelerine katılmamasını eleştiren Kurtulmuşoğlu, ''Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?'' diye sordu. CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, tasarıyı ''tiyatro oyununa'' benzetti. Arslan, ''İnşallah yapılmak istenenin aksine anne ve bebek ölüm oranları artmaz. Yoksa o zaman bu tiyatro oyunu drama dönüşür'' dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan, Hükümet'in sağlık alanında yıllardan beri süren dağınıklığı gidermeye çalışarak sağlık kuruluşlarını tek çatı altında topladığını anlattı. SSK'nın çıkmaza girdiğini, SSK'lıların bu hastanelerden hizmet almasının imkansız hale geldiğini belirten Doğan, ''SSK'nın bugünkü durumuna getirilmesinde hep sağ iktidarlar suçlanıyor. Oysa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçmişte sol iktidarların elindeydi. SSK'nın sigorta bölümünün iflası kararı, o dönemde alındı'' dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas, CHP'yi, her konuyu, sıradan olayı ''rejim krizi'' haline getirmekle suçladı. ''Birilerinin kendilerini Cumhuriyet değerlerini daha çok koruyan, bizi de buna karşı gösterme gafletinde bulunmasın. Bu, ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Bunu reddediyoruz. 57. Hükümet, kendisinden önceki hükümetler gibi Cumhuriyet değerlerinin sahibidir'' dedi.

Komisyon üyesi olmayan DYP Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir, SSK hastanelerinin de yükünün Sağlık Bakanlığı'na aktarılması halinde devlet hastanelerinin de çalışamaz duruma geleceğini ileri sürdü. ''Sağlık Bakanlığı, bu yükün altında ezilecek'' diyen Akdemir, SSK hastanelerinin vakıf ya da özel statülü şirket eliyle yönetilmesini önerdi.

Komisyon Başkanı Cevdet Erdöl, öncelikle komisyona davet edilen sosyal tarafların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini dinleyeceklerini açıkladı. Komisyonun sendikacı kökenli CHP'li üyeleri Enver Öktem ile İzzet Çetin, Türk-İş ve DİSK temsilcilerini göremediklerini belirterek, komisyon başkanından, ''neden burada olmadıklarını, tasarıyı protesto için mi gelmediklerini'' açıklamasını istediler. Erdöl ise davet edildiklerini ancak, katılamayacaklarını bildirdiklerini söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu temsilcisi Mahmut Arslan, tasarı ile hükümetin acil eylem planı arasında çelişki bulunduğunu savundu. Sağlık birimlerinin tek çatı altında toplanmasını desteklediklerini ancak, bunun, sadece SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devriyle yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Arslan, sosyal taraflar arasında uzlaşma sağlanmadan Sağlık Bakanlığı'nın ''alelacele'' bir tasarı hazırladığını söyledi; tasarının derhal geri çekilmesini istedi.

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ''İşçi, işveren ve sendikaların mutabakatı olmadan bu tasarı çıkarılamaz'' dedi. TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, işveren kesimi olarak da bu tasarıya karşı olduklarını bildirdi. Tasarı hazırlanırken sosyal tarafların görüşlerinin alınmadığına dikkati çeken Pirler, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini öngören tasarının hukuki altyapısının bozuk ve sonuçları ile maliyetinin belli olmadığını öne sürdü.

SSK'nın özerk bir yapıya kavuşturulmasının daha doğru bir adım olacağını söyleyen Pirler, hükümetin getirmek istediği ''Genel Sağlık Sigortası''nın da uygulanan hemen tüm Avrupa ülkelerinde iflas ettiğine dikkati çekti.

Komisyonda daha sonra komisyon üyesi olmayan milletvekilleri söz aldılar. CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, tüm sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin tepkisinin aynı olduğunu, hepsinin de tarafların biraraya getirilmemesi ve uzlaşma aranmamasından yakındığını ifade etti. Tasarı ile Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüğün yapıldığını öne süren Koç, ''Devlet, halkına yeterli hizmet, eğitim hizmeti vermez, hizmet dağılımında adaleti sağlayamazsa ülkeyi bölüp, parçalayıp, yönetmek isteyenlere altyapı hazırlar'' diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Züheyir Amber, SSK'nın özerkleştirilmesinin yapılabilecek en iyi reform olacağını ifade ederken CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman ise Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a, ''Sağlık sektörü hasta ama ne yazık ki bu hastalığa doğru teşhis koymadınız. Bu nedenle de hastanın ölümüne neden olacaksınız'' dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün başkanlığındaki komisyon toplantısında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın eleştirileri yanıtlamasının ardından CHP Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin söz istedi. Komisyon Başkanı Erdöl, şu aşamada söz vermeyeceğini ancak, maddelere geçildiğinde konuşabileceğini söyledi. Bunun üzerine Çetin, Sağlık Bakanı'nın konuyu maniple ettiğini öne sürdü; bu nedenle özellikle tasarının maddelerine geçilmeden söz almak istediğini belirtti. Komisyon Başkanı Erdöl ise söz vermeyerek oylamayı gerçekleştirdi. Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilirken, başta Çetin olmak üzere komisyonun CHP'li üyeleri toplantıyı terk etti.

Komisyonda ayrıca, hastanelerin devri sırasında çıkacak sorunların çözümünde başbakanın yetkili olduğuna ilişkin maddenin tasarı metninden çıkarılması istendi. Sağlık Bakanı ise buna karşı çıktı. Ancak, sendikacı kökenli, AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile AK Parti Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan, maddenin çıkarılması yönünde bir önerge hazırladılar. Kafkas, demokrasi açısından böyle bir ifadenin ''şık durmadığını'' ve gereksiz yere eleştiri almalarına neden olduğunu belirtti. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada önerge, 7'ye karşı 4 oyla kabul edildi.
yal Güvenlik Bakanı Sayın Başesgioğlu'nun burada olmaması ya kurumu gözden çıkardığını ya da bakanın gözden çıkarıldığını gösterir'' dedi.

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.