TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM ANAYASA KOMİSYONU...


TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi.

12 Ocak 2012 Perşembe

TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi.

Tasarıya, AK Parti milletvekillerinin verdiği bir önergeyle, ALt Komisyonda konulan geçici maddede değişiklik yapıldı.

Maddede, ''11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıldır. 31 Mayıs 2007 tarihli Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce seçilen cumhurbaşkanları, iki defa seçilememeleri kuralı dahil, Anayasanın değişiklik öncesi hükümlerine tabidir'' denildi.

Böylece, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel ve Kenan Evren, yeniden Cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

TBMM Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısını görüşmeye başladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun başkanlığında toplanan Komisyon, geçen hafta alt komisyona gönderdiği tasarıyı ele alıyor. Tasarı, alt komisyon metni üzerinden görüşülüyor.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ''Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'' na göre, cumhurbaşkanı 5 yılda bir halk tarafından seçilecek, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Tasarıya göre, savaş nedeniyle TBMM seçimi bir yıl geriye bırakabilecek. 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış milletvekilleri veya aynı nitelikler ile milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı en az 20 milletvekilinin aday göstermesiyle mümkün olacak. Partiler de belli koşullarda aday gösterebilecek.

Alt Komisyon, Tasarıya, ''11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 7 yıl oluğuna'' ilişkin geçici bir madde koydu.

TBMM Anayasa Komisyonunda Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçildi. Komisyonda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi yine tartışma konusu oldu.

Tasarı üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin tasarıda geçici maddeyle düzenlenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, ''Sayın Gül'ün önü kesiliyor. Anayasadan kaynaklanan bir hak engelleniyor'' dedi.
Yasanın acil olmadığını savunan Özgündüz, Parlamentonun öncelikle 8 tutuklu milletvekiliyle ilgili sorunu çözmesini istedi.
MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, bugüne kadar cumhurbaşkanıları ile başbakanlar arasında bir uyum sorunu çıkmamasının nedeninin ''Başbakanın seçimle işbaşına gelmesidir. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi, Hükümetin elindeki bu argümanı alacaktır. Bundan sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan'dan daha çok oyla seçilecek. Sistemin iki başlı olmasına neden olacaktır. Parlamenter sistemlerde, bunun ortadan kaldırılmasıyla ilgili mekanizmalar öngörülmemiştir. Yarın Başbakancılar ve Cumhurbaşkanı taraftarları şeklinde toplumda da kutulaşmaya neden olacaktır'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanının yine Parlamento tarafından seçilmesi uygulamasına dönülmesini isteyen Korkmaz, Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresinin 5 yıl olduğunu ve ikinci kez de aday olabileceğini ifade etti. Korkmaz, ''Millet buna evet demiştir. Millet tercihi sonrasında aldatılmıştır'' dedi.

Tasarıda, adaylara yardımı düzenleyen maddesine işaret eden Korkmaz, Cumhurbaşkanı'nın sadece zenginlerin veya kendisine destek olanların cumhurbaşkanı olamayacağını, fakir fukara ve muhalif kesimlerin de Cumhurbaşkanı olacağını, ancak yardımla ilgili düzenlemenin bunu yaralayacağını ileri sürdü.

Tasarıya alt komisyonda konulan bir geçici maddeyle Cumhurbaşkanı Gül'ün şahsının hedef alındığını iddia eden Korkmaz, böyle bir düzenlemenin kanunların objektifliği ve genelliğine, ayrıca Anayasaya aykırı olacağını söyledi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresinin 5 yıl olduğunu, bir daha seçilme hakkı bulunduğunu iddia ederek, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresiyle ilgili düzenlemeyi örnek gösterdi. Bir Anayasa hükmünün yasayla düzenlenemeyeceğini savunan Bayraktutan, ''Bu iyi bir proje değil, siyasal bir proje. Önemli olan orada kimin 5 yıl 7 yıl oturduğu değil, Cumhuriyetin kazanımlarına saygı duymasıdır. Tasarıda Başbakan'ın nasıl cumhurbaşkanı olacağına ilişkin zımni olarak düzenleme yapan bir madde var'' diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Cumhurbaşkanı seçim sistemiyle ilgili yeni düzenlemenin ''Türkiye'de rejimin genetiğini bozabilecek sonuçlar doğurduğunu'' savunarak, popülist bir yaklaşımla anayasada bu yönde değişikliğe gidildiğini söyledi.

Bal, ''Cumhurbaşkanı halka gittiğinde ne diyecek- 'Ben size yol, su, elektrik getireceğim, istediğiniz yere hakim, vali atarım' mı diyecek- Milletin hangi kesimini karşısına, hangisini yanına alacak. Cumhurbaşkanı, kutuplaşmış kitlenin temsilcisi olacak tarafsızlığını yitirecek, milletin tamamını temsil eden bir makam olmayacaktır'' dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, tasarının bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu savundu. Batum, '''İster 5 yıl ister 7 yıl, ama bunu Anayasa değişikliğiyle yapmak durumundasınız. Bu sistem değişikliği, kesinlikle tepkiden kaynaklanmıyordu. Çoğunluk partisinin hukuka en ufak saygı duymadan hukuka aykırı davranması, hukuku ihlal etmesi sonucu ortaya gelmiştir'' dedi.

Batum, Cumhurbaşkanı adaylarının nasıl propaganda yapacağını merak ettiklerini belirterek, ''Sayın Gül bunu bize gösterdi; 73 milyonun en tescilli Atatürk düşmanını Atatürk Kurumuna atadı. Propagandanın nasıl yapılacağını bize gösterdi'' diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, 11.Cumhurbaşkanı seçimine işaret ederek, ''Eskiye duyulan özlemle, siyasal yollarla iktidara gelemeyen güçlerin manevrasıyla 2007 yılında 367 garabeti yaşandı. Hala 4,5 yıl önceki referandum tartışılıyor. O zaman halka anlatacaktınız. Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili tartışmaları siyasal içeriklidir, görev süresi 7 yıldır'' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, süreyle ilgili belirsizliğin yine Anayasa değişikliği ile düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı'nın son 2 yılda kaynağını Anayasadan almayan bir yetkiyi kullanacağını, bunun telafisi güç aksaklıklara yol açacağını savundu.

Türmen, Cumhurbaşkanı Gül'ün 5 yıl için seçildiği ve bir kez daha seçilme hakkının bulunduğu görüşünü dile getirdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, ''halkın kararının sorgulanmasının manidar bulunduğu, küçümsendiği jakoben bir anlayışı gördüklerini'' ifade ederek, meselenin abesle iştigal olarak görülmemesini istedi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, tasarıda Makyavelist yaklaşımın egemen olduğunu gördüklerini, süre konusunda anayasal düzenleme yerine, neden yasal düzenlemede ısrar edildiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Kart, Türkiye'nin iktidar eliyle yeni bir kaosa sürüklendiğini ileri sürerek, ''Bu, toplumda varolan kutuplaşma ve ayrışma sürecini iktidar eliyle daha da artıracaktır. Nefret, ayrışma ve kutuplaşma sürecine yeni bir malzeme yaratılıyor. Türkiye'nin kamu yönetimine saatli bombayı koyuyorsunuz'' görüşünü savundu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TBMM'nin Cumhurbaşkanını seçtiğinde kimin cumhurbaşkanı seçildiğine ve sürenin ne olduğuna da karar verdiğini belirterek, ''Cumhurbaşkanı'nın seçildiği dönemde süresinin 7 yıl olduğunu'' kaydetti.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yeni bir sistem olarak getirildiğini anlatan Bozdağ, 5 yıl 7 yıl tartışmalarında siyasiler gibi hukukçuların da ikiye bölündüğünü hatırlattı. Yüksek mahkemelerin seçimle gelinen görevlerle ilgili kararlarından örnekler veren Bozdağ, şöyle konuştu.

''Bizim görüşümüz yargı kararlarıyla hem de hukukun gerekleri çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 7 yıl olduğudur. Bazı eleştirilerde dile getirildiği gibi görev süresinin değiştirilmesi söz konusu değil. Tabi olduğu hüküm, seçildiği zamanki hukuktur. Geçiş hükmü Anayasaya koyulabilir. O zaman da bir tartışma olur ama bu kadar olmaz. Parlamento bunu kanuna da koyabilir. Kanunla konulamayacağına dair Anayasanın hiçbir yerinde bir hüküm, ifade yok. Anayasaya aykırı bir durum kesinlikle söz konusu olmaz. Parlamento bunu Anayasa ile de yasayla da yapabilir. Parlamento bu konuda takdir yetkisine ve tekel yetkisine sahiptir. Başkasıyla bunu paylaşmaz.'

Bozdağ, ''halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanı ile başbakan veya hükümet arasında yetki kargaşası çıkacağı, bunun Türkiye'ye zarar vereceği'' eleştirisine işaret ederek, ''Parlamento seçerse sanki böyle bir durum çıkmaz mı- Parlamento tarihimize Hükümet ile cumhurbaşkanı arasında tartışmaların, bazı konularda aykırı davranışların olduğu çok açık. Bizim dönemimizde de oldu. Sayın Gül bazı kanunları, Sezer ise çoğunluğunu veto etti. Parlamento seçtiği zamanda hükümetler ile cumhurbaşkanı arasında ihtilaflar olmuştur, tartımalar olmuştur. Parlamento seçerse olmaz demek doğru değil. Halk seçse bu tartışmalar aza iner. Çünkü halkın seçeceği cumhurbaşkanının göreve gelebilmesi için yüzde 50,01'in oyunu alması lazım. Kavga değil, uzlaşma, dayanışma ve bir araya gelmeyi zorlayacaktır'' diye konuştu.

CHP'li Kart ve Batum, Bozdağ'ın ''kanunla da anayasayla da yapılabilir'' sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili tartışmalara işaret ederek, ''Anayasada 11. Cumhurbaşkanı ile ilgili açık bir hüküm yok. Buna karar verecek olan TBMM'dir. Bunu YSK'ya bırakamayız. Parlamento kendi yetkisine sahip çıkarak nihai sözü söylemeli. TBMM bu belirsizliği gidermeyi Anayasa ile ya da kanunla yapabilir. Biz bir manada minareyi düzeltiyoruz. Yapılan bir eksikliği, yanlışlığı düzeltmek değil, bazı zihinlerdeki yanlışlığı düzeltmektir'' diye konuştu.

CHP'li Batum, Şentop'a, Komisyon Başkanı Kuzu'yu işaret ederek, ''Yanındakine söyleyeceksin'' dedi. Kuzu, Batum'a,''Sen bilmiyorsun bunu...'' diye tepki gösterdi. Batum, bunun üzerine, ''Siz dini şeyleri daha iyi bilirsiniz. Sen dini bilme, hukuku bil önce'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, söz isterken, AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan'ın ''Komisyon üyeleri konuşmuyor'' demesine, ''Aman aman sizden izin alacağız'' diye tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık'ın, ''367 garabetini siz Yarattınız'' demesine ise Batum, ''Garabet senin fikrin, yoksa o gerçek, yüzde 100...'' karşılığını verdi.

Batum, AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin'in kendisine ''Sende boşuna okumuşum'' diyerek tepki göstermesi üzerine, ''Ben de seni boşuna okutmuşum'' dedi.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçildi. (15.11)

**** HABERİN DEVAMINI 'İLGİLİ DÖKÜMANLAR' BÖLÜMÜNDE BULABİLİRSİNİZ.****
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.