TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM'GENEL KURULU...


TBMM Genel Kurulunda, ''temel yasa'' olarak ele alınan ''Torba'' tasarısının 9. ve son bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

12 Şubat 2011 Cumartesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, işyeri
denetimlerini etkin şekilde yapabilmesi için iş müfettişi ve uzman personel
ihtiyacını karşılamak üzere bin 450 kadro veriliyor.
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren ''Torba'' Kanun Tasarısı üzerinde,
AK Parti'li milletvekillerince verilen önergenin kabul edilmesiyle Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına kadro ihdası yapıldı.
Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, çalışma, yurt dışı
işçi hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılıkları ile iş
müfettişi ve yardımcılığı kadroları için bin 450 kadro verilecek.
Önergenin gerekçesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, iş
sağlığı ve güvenliği alanında denetim yetkisi bulunan 206 iş müfettişine karşın 1
milyon 216 bin 308 işyeri bulunduğu belirtilerek, bu sayıyla bütün işyerlerinin
gerektiği gibi denetlenmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Gerekçede,
yetiştirilmek üzere alınan 297 müfettiş yardımcısı bulunduğu, bu şekilde bütün
kadroların kullandığını, ek müfettiş yardımcısı alınmasına imkan olmadığı
vurgulandı.
Her iş yerinin, yılda bir kez denetlenmesi halinde, müfettiş başına 5 bin
820 işyeri düştüğü, bir işyerinin, gördüğü denetimden sonra ikinci defa
denetlenebilmesine 70 yıl sonra sonra gelebildiği belirtilen gerekçede,
''Dolayısıyla mevcut iş müfettişi sayısı ile işyerlerinin gereği gibi
denetlenmesinin mümkün olmadığı görülmektedir'' denildi.
Kamulaştırma Kanunu'ndaki ''Kamulaştırmasız el
koyma sebebiyle tazmin'' konusundaki hükümler 1983 yılından sonraki işlemlere de
uygulanacak.
TBMM Genel Kurulunda, ''temel yasa'' olarak ele alınan ''Torba''
tasarısının 9. ve son bölümü üzerindeki görüşmeler devam devam ediyor.
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, tasarıya yeni bir geçici madde
eklenmesine ilişkin verdiği önerge kabul edildi. Buna göre, Kamulaştırma
Kanunu'ndaki ''kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin'' hükümleri, 4 kasım
1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri için de uygulanacak.
Yürürlükte düzenleme, 1956-1983 dönemini kapsıyor.
Ayrıca, kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden ödemelerde kullanılmak
üzere, idarelerin sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde 2 olan pay
yüzde 5'e çıkarılıyor.
Öte yandan, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, görüşmeler sırasında Genel
Kurul Salonuna geldi. Şahin, önce muhalefet partilerine mensup milletvekilleriyle
tokalaştı, bir süre CHP sıralarında oturdu. Şahin, daha sonra AK Parti sıralarına
geçerek, bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime 20.30'a kadar ara verdi.
Kapatılan siyasi partilerin bu karardan önceki
döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan
kaynaklanan kamu alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı.
TBMM Genel Kurulunda, ''temel yasa'' olarak ele alınan ''Torba''
tasarısının 9. ve son bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Görüşmeler sırasında verilen önergelerle tasarıya bazı maddeler eklendi,
tasarının bazı maddeleri metinden çıkarıldı ve bazı maddeler de yeniden
düzenlendi.
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, tasarıya yeni bir geçici madde
eklenmesine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre, kapatılan siyasi
partilerin, kapatma kararından önceki bir döneme ilişkin sorumluları hakkında
açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacaklarını da
yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.
Kapatma kararı tarihinden önceki döneme ait, Anayasa Mahkemesince mali
denetim yapılmadığı için karar verilmemiş olanların Hazineye intikal etmemiş mal
varlıklarıyla ilgili olarak sorumlular hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış
alacak yeniden yapılandırma tabi tutulacak. Bu kapsamda, davaya konu alacak
aslının yüzde 50'si ve Hazineye intikal etmesi gereken tarihten yasanın
yürürlüğüne kadar olan dönem TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar öngörülen süre ve taksitlerde ödenecek. Bu şekilde hesaplanan
fer'i (asılla ilgili olmayan) tutar ödenmesi gereken asıl alacak tutarının
yarısını geçemeyecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen davalılar, yasanın
Resmi Gazete'de yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuracak.
Maddeye ilişkin önergenin gerekçesinde, ''Anayasanın ve Siyasi Partiler
Kanunu'nun hükümlerine rağmen, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan bir mali
denetime ve karara dayanmaksızın; kapatılan bir siyasi partinin kapatılma
tarihinden önceki bir döneme ilişkin olarak sorumlular hakkında açılmış olan
davalardan kaynaklanan ihtilafların görüşülmekte olan yasa tasarısının kamu
alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören hükümleri çerçevesinde çözüme
kavuşturulması amaçlanmaktadır'' denildi.
Getirilen düzenlemeye itiraz eden CHP ve MHP milletvekilleri, konuyla
ilgili olarak daha açık bilgi verilmesini istediler.
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, söz konusu maddenin, tasarının 183.
maddesinde, Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişikliği tamamlayıcı nitelikte
olduğunu ifade etti. Bitmiş davalarla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını
anlatan Yılmaz, alacakların tahsilinin de yine diğer bütün alacakların tahsili
gibi olacağını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, getirilen düzenlemenin
tasarının sistematiğine uygun olduğunu söyledi. Canikli, ''maddenin, kamuoyunda
'kayıp trilyon davası' olarak bilinen davayı kesinlikle kapsamadığını'' ifade
ederek, ''Çünkü o dava kesinleşmiştir. Bu düzenleme kesinleşmeyen alacaklar için
geçerlidir'' dedi.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ise Bakan Yılmaz'ın önergeye ilişkin
daha fazla bilgi vermesini isteyerek, ''Önergede ifade edilen kapatılan parti
hangi partidir? O zamanki döneme ait sorumlular kimlerdir?'' diye sordu.
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da önergede bahsedilen bir siyasi
partinin olup olmadığını sordu. Şandır, şunları söyledi:
''Çok açık olarak şunu söyleyebilirsiniz, 'Evet böyle bir dava var, bu
davadan dolayı kesinleşen kamu alacakları var. Bu alacakları diğer kamu
alacaklarından ayrı tutmuyor bunu da yapılandırıyoruz' diyebilirsiniz. Bunu da
milletin takdirine bırakırız. Gecenin bu saatinde böyle bir önerge veriliyor,
gerekçesi ve içeriği anlaşılmıyor. Kim bu parti. Bunun açıklanması lazım.''
(00.10)

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.