TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU...


Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, özellikle son yıllarda sayıları artan vakıf üniversitelerinin artık ülke geneline yayılıyor olmasını sevindirici bir gelişme olarak nitelendirdi.

10 Kasım 2010 Çarşamba

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, özellikle
son yıllarda sayıları artan vakıf üniversitelerinin artık ülke geneline yayılıyor
olmasını sevindirici bir gelişme olarak nitelendirdi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda; İzmir ve
Trabzon'da 2 yeni vakıf üniversitesi kurulmasını öngören tasarı, AK Parti Konya
Milletvekili Kerim Özkul'un, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun
teklifiyle birleştirilerek, teklif üzerinden görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin
yüksek öğrenimde hem nicelik hem de nitelik açısından büyük bir ilerleme
sürecinden geçtiğini belirtti. Çubukçu, 2001 yılında Türkiye'de 76 üniversite
bulunurken, bugün bu rakamın, 102'si devlet, 52'si vakıf üniversitesi olmak üzere
154'e ulaştığını kaydetti.

İki yeni vakıf üniversitesi kurulmasıyla birlikte, vakıf
üniversitelerinin sayısının 54'e yükseleceğini belirten Çubukçu, vakıf
üniversitelerin artık ülke geneline yayıldığını, bunun sevindirici bir gelişme
olduğunu dile getirdi.

Türk yüksek öğretimine ilk defa 1984 yılında giren vakıf
üniversitelerinin zaman içinde artan sayıları ve büyüyen öğrenci kapasiteleriyle,
devlet üniversitelerinin yanında yerlerini aldığını anlatan Çubukçu, 'Yüksek
öğrenime olan talebin karşılanması, kalkınma planlarında hedeflenen okullaşma
oranına ulaşılması, devlet üniversiteleri üzerindeki kontenjan baskısının
azaltılması konusunda önemli bir görev üstlenen vakıf üniversitelerinin
kurulmasının desteklenmesi gerekir'' dedi.

Dünyada yüksek öğrenimde okullaşma oranının arttığına dikkati çeken
Çubukçu, gelişmiş ülkelerdeki yüksek öğrenimde okullaşma oranının, Türkiye'nin
üzerinde seyrettiğini belirtti.

Kalkınma planında 2013 yılı için yüksek öğrenimde okullaşmada hedeflenen
oranın yüzde 48 olduğunu, 2009-2010 yılında bu oranın yüzde 53 olarak
gerçekleştiğini, hedefin şimdiden aşıldığını hatırlatan Bakan, ''Ancak dünyadaki
gelişmeler dikkate alındığında gidecek uzun bir yolumuzun olduğu açıktır'' dedi.
Çubukçu, Türkiye'nin genç nüfusunun dikkate alınması halinde, bugün atılan
adımların bir çoğunun geç kalmış adımlar olduğunun söylenebileceğini
kaydederek,özellikle son 4 yılda devlet ve vakıf üniversiteleri sayısındaki
artışın, Türkiye'nin geleceği için yapılan en anlamlı yatırımlar olduğunu
vurguladı.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra
maddelerinin görüşmelerine geçildi.

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğünün, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını
söyledi. Altay, yurtlarda yer bulamayan bir çok öğrencinin, kendilerinden bu
konuda yardım talebinde bulunduklarını, bu tür durumlarda kendilerinin de Kredi
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne talepleri ilettiklerini ifade etti. Altay,
''Ancak bu yıl, iktidar milletvekillerinin bu yöndeki talepleri karşılanırken,
muhalefet milletvekillerinin talepleri karşılanmıyor'' dedi. Bu arada Bakan
Çubukçu ve bazı AK Parti'li milletvekilleri, taleplerin karşılanmamasına ilişkin,
''Bu konuda yalnız değilsiniz'' dedi.

Bunun üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ise
''Bu kurumda siyaset kontenjanı mı var? Eğer siyasetçi kuruma bunun için telefon
açıyorsa, torpil meşrulaştırılıyor demektir. O zaman siyasetçi tanımayan
öğrenciler ne yapacak?'' dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan da Türkiye'de siyasetin en
az etkilediği kurumun, Kredi ve Yurtlar Kurumu olduğunu söyledi. Doğan, mağdur
durumda olan ve yurt çıkmayan zor durumdaki bazı öğrencilerin geldiğini, bu
öğrencilere destek amacıyla kurumdan talepte bulunulduğunu, bunun, ''siyasete
kontenjan ayrılıyor'' anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, komisyonun CHP'li üyeleri, teklifte yurt dışındaki Türk
öğrenciler için yurt binası yaptırılmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirerek bu
düzenlemenin gerekçesini sordular.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ise yurtlar konusunda yaptığının bir
espri olduğunu, bunun ''siyasi kayırmacılık'' olarak değerlendirilmesini
yadırgadığını söyledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürüne, yasal bir düzenlemeyle yurtlarda
yüzde 5'lik bir kontenjan tanındığını belirten Çubukçu, bu kontenjanın olup
olmaması gerektiği konusunun tartışılabileceğini, ancak bunun siyasi bir
kontenjan olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını vurguladı.

Çubukçu, söz konusu kontenjanın, özel mağduriyetleri olan öğrenciler için
kullanıldığını, bu konuda iktidar ya da muhalefet gibi bir ayrımın da söz konusu
olmadığını kaydetti.

Bakan Çubukçu, ayrıca, yurt dışında Türk öğrencilerin eğitim gördüğünü ve
bazı ülkelerde Türk üniversitelerinin bulunduğunu belirterek, amaçlarının,
kaldıkları ülkelerde barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri, devlet olarak himaye
etmek olduğunu bildirdi.

Görüşmelerin ardından ''Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' komisyonda kabul
edildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (YURTKUR), Başbakanlığa
bağlanmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.

Teklif, Askerlik Kanunu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu,
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanun, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesi Hakkında Kanun, Özel
Öğretim Kurumları Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veya
çocuğu vefat eden erlere istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. Tugay,
alay ve eşiti birlik komutanlığının onayıyla verilecek bu izin, askerlik
hizmetinden sayılacak.

Mevcut düzenlemeye göre Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altında olan
YURTKUR, Başbakanlığa bağlanacak. Başbakan, kurumun yönetimi ile yetkilerini
gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla kullanabilecek.

YURTKUR, halen yürüttüğü görevleri, yurtiçinde ve dışında yapabilecek.
YURTKUR, yurtdışındaki Türk öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması
için de yurt binası yaptırabilecek.

YURTKUR Genel Kurulunun Başkanı, Başbakan veya görevlendireceği Devlet
Bakanı olacak.

Teklifle, Genel Kurulda yer alacaklar yeniden düzenleniyor. YURTKUR Genel
Müdürü ve yardımcıları da Genel Kurulda yer alacak. Genel Kurul, yılda bir
yerine, iki yılda bir toplanacak.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren, en geç 4 ay içinde
olağanüstü Genel Kurul yapılacak, bu toplantıda Yönetim Kurulu belirlenecek.
Olağan genel kurullara ilişkin süreç, bu tarihten itibaren başlayacak.

Teklifle, yine 7 kişiden oluşacak YURTKUR Yönetim Kurulunun üye yapısı,
kurumun bağlı olduğu bakanlık boyutunda yeniden düzenlenerek, bunların görev ve
özlük haklarına ilişkin hükümler getiriliyor. YURTKUR Genel Müdürlüğü,
yurtdışında kuracağı yurtlarla ilgili mevzuat uyarınca, ''uzman müşavir''
atayabilecek.

Teklife göre, YURTKUR'dan kredi alan lisans öğrencileri, kredilerini
öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacak; lisansüstü
eğitim yapan öğrenciler ise kredi borcunu mezuniyetten 3 yıl sonra yerine 4 yıl
sonra ödemeye başlayacak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan bir borçlu, talep
ederse, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak ve birer yılla
sınırlı olmak üzere geri ödemeye başlama süresini uzattırabilecek.

Sağlık nedenleri dışında, kendi isteğiyle yüksek öğretim kurumundan
ayrılan ya da herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci, bu tarihten 2 yıl
sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönem halinde kredi borcunu
ödeyecek.

Teklifin geçici maddesine göre, ''değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış
olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede; kredi ödeme zamanı başlayıp borç
taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını
kalan taksit süresinin 2 katı sürede'' ödeyecek.

Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar
alınacak.

Yurt binası ve tesisler TOKİ'ye yaptırılabilecek. Bu bina ve tesisler,
kamuya ait taşınmazlar üzerine 49 yılı geçmemek üzere kiralama yoluyla inşa
edilebilecek. Bu kapsamdaki işlemler damga vergisi ve harçlardan istisna
tutulacak.

YURTKUR'un mal varlığı haczedilemeyecek.

YURTKUR'un merkez teşkilatında 157, taşra teşkilatında da bin 453
personel görevlendirilecek.

Teklife göre, İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfınca ''Şifa Üniversitesi''
adıyla; Trabzon'da da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfınca
''Avrasya Üniversitesi'' adıyla vakıf üniversiteleri kurulacak.

Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının
gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine
sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere devir yapılmaması ilkeleri esas
alınacak.

Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun
amacı; yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, kredi ve
nakdi yardım verilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemek olacak.

Özel öğretim kurumlarına, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı belediyeler
yerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere
devredebilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdam edilecek
personel için yabancı dil yeterliliği şartının aranmayacağı tarih, 31 Aralık
2010'dan 31 Aralık 2012 tarihine uzatılacak.

(14.30)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.