TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU...


TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplandı. Daha sonra AK Parti Düzce Milletvekili Yaşar Yakış, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan gündem dışı söz aldı.

09 Kasım 2010 Salı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, tarımsal
üretimin daha verimli hale getirilmesi amacıyla yeni destekleme politikalarını
hayata geçirdiklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan AK Parti Düzce Milletvekili Yaşar Yakış, ülkede
binaların depreme dayanıklılık açısından birçok eksikleri bulunduğunu ifade
etti.

Türkiye'de can ve mal kaybına neden olan depremlerin, Japonya'da etkili
olmadığını anlatan Yakış, yapı denetimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini
söyledi.

Birçok ilde başarılı kentsel dönüşüm projeleri uygulandığını belirten
Yakış, ''Çok önemli bir fırsatı kaçırdık. Düzce depreminde binaların önemli
bölümü zaten yıkılmıştı. O tarihte bugünkü gibi vizyon sahibi yöneticiler olsaydı
Düzce de yeniden modern bir şekilde inşa edilebilirdi'' diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Çukurova'da tarım sektöründe yaşanan
sorunlar konusunda yaptığı gündem dışı konuşmada, buradaki tarımsal üretimin
ülkeye çok büyük ekonomik katkısı olduğunu söyledi.

Ülkenin tarımsal üretiminin hatırı sayılır bir bölümünün Çukurova'da
yapıldığını ifade eden Güvel, ''Bu ovanın ülkenin pamuk üretim merkezi olduğu
zamanları herkes çok iyi hatırlar ama şimdi pamuk üretimi açısından iç karartıcı
bir durumdayız'' dedi.

Yanlış tarım politikaları sonucunda pamuk üretiminin azaldığını öne süren
Güvel, pamuk açığının ithalatla karşılanmak zorunda kalınacağını söyledi.

Aynı durumun yer fıstığı, mısır ve buğday için de geçerli olduğunu ifade
eden Güven, Çukurova'daki sulama yatırımları konusunda bir türlü ilerleme
sağlanamadığını ileri sürdü.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, milletvekillerinin gündem dışı
konuşmalarına hükümet adına yanıt verdi.

Çukurova bölgesinin, ülke tarımında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat
çeken Eker, bölgede, ülkenin sahip olduğu en ileri teknolojiyle tarım yapıldığını
ifade etti.

Çukurova çiftçisinin teknoloji kullanımında öncü bir çiftçi grubu
olduğunu anlatan Eker, şöyle devam etti:

''Hem Çukurova'da hem de ülke genelinde tarımsal üretimin daha verimli
olması için bir dizi politika uyguladık. Tarım sektörünü daha stratejik bir
yaklaşımla ele aldık. Bu bakış açısının gereği olarak yeni destekleme
politikalarını hayata geçirdik.

Bölge, her ürünün yetiştirilebildiği nadir coğrafyalardan biri. Burada
özellikle bitkisel üretimle uğraşan çiftçilerin daha verimli çalışmalarını temin
edecek şekilde üretim sürecinin tamamını destekliyoruz. Finansman ihtiyacını
karşılayabilmeleri için düşük faizli kredi uygulaması getirdik. Yine yüzde 50
hibeli alet-ekipman desteği veriyoruz. Sertifikalı tohum, fidan ve mazot desteği
veriyoruz.''

Çiftçilere verimli tarım yapabilmeleri için toprak analizi desteği de
verdiklerini anlatan Eker, kimyevi gübre desteği ve ürünü risklere karşı korumak
için tarım sigortası desteği çalışmaları da bulunduğunu ifade etti.

Eker, ürünlerin her biri için ayrı ayrı prim desteği uygulaması
bulunduğunu belirterek, çiftçilerin ayrıca, ürünün işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesinde yardımcı olunması amacıyla yüzde 50 oranında kırsal kalkınma hibe
desteği aldıklarını söyledi.

Bakan Eker, hayvancılık yapan çiftçilere önemli desteklerde bulunulduğunu
ifade ederek, bu alanda faizsiz kredi uygulaması yapıldığını anlattı.

Adana'da, 2003-2010 döneminde 25 tarımsal kalkınma kooperatifinin
desteklendiğini belirten Eker, bu çalışmalardan 687 ailenin faydalandığını ifade
etti.

Üretim maliyetlerinin azaltılmasında da önemli oranlarda yardımcı
olduklarını bildiren Eker, soya üreticisine yüzde 45 oranında destek olunduğunu
belirtti.

Toplulaştırma ve sulama çalışmalarının, tarımsal altyapının
geliştirilmesi açısından önem verdikleri projelerden olduğunu dile getiren Eker,
çiftçilerin pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla silo ve depo yapımı
alanında da hibe desteği verdiklerini anlattı. Eker, Çukurova'da 190 kırsal
kalkınma projesine 33,5 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

Eker, çiftçilerin alım bedellerinin kalan kısımları ile prim
desteklerinin bayram öncesinde ödeneceğini de ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da yerinden söz alarak, özellikle
Mersin ve Antalya'da narenciye üreticisinin ellerindeki limonu satamadığını
söyledi. Mera alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların da sıkıntı
yarattığını anlatan Şandır, uygulama alanı içerisinde kalan köylerin meralardan
faydalanamadığını ifade etti.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ise gündem dışı konuşmasında,
Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent Belde Belediye Başkanı Nail Sancak'ın
öldürülmesi olayına değindi.

Sancak'ın toplumsal duyarlılığı yüksek bir insan olduğunu belirten Ayhan,
''Olaylara bakışı... Başına gelenlerin bu nedenle olduğu kanaati toplumda yaygın.
Bende de bu kanaat hakim. Tehdit edildiğine dair daha önce savcılığa müracaatı
var. Olay anında güvenlik güçleri orada. Başkanın silahı elinden alınmış bir
vaziyette. Onların önünde bıçak darbelerine maruz kalıyor. Sarayköy Devlet
Hastanesine yaralı halde götürülüyor. Orada da saldırıya uğruyor'' diye
konuştu.

Ayhan, olaya ilişkin İçişleri Bakanlığının bir araştırması olup
olmadığını da sordu.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, faiz oranlarındaki
farklılık nedeniyle, kredi ihtiyaçlarının, kredi kartı yerine tüketici kredisi
yoluyla karşılanmasının tüketicinin yararına olacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara
Üniversitesinde bağlı Kalecik Bağcılık ve Şarapçılık Enstitüsü kurulması için
verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öneri görüşüldü.

Ateş, bağcılığın Türkiye'de önemli bir potansiyeli bulunduğuna işaret
ederek, sektörde en fazla şarabın artı değer getirdiğini belirtti. Ateş, buna
rağmen Türkiye'de üretilen üzümün yalnızca yüzde 3'ünün şarapçılık sektöründe
kullanıldığını ifade etti. Şarapçılık sektörünün 150 milyar dolarlık pazarının
bulunduğunu belirten Ateş, Türkiye'nin bu pazardan aldığı payın 8 milyar dolar
civarında olduğunu belirtti.

CHP Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren ise şarapçılığın geliştirilmesi
ile Türk tarımı ve meyveciliğine yeni yatırım imkanları sağlanabileceğini ifade
etti. Diren, Türkiye'nin tanıtımına da ciddi katkı sağlayabilecek şarapçılık
sektörünün, yeni istihdam alanları da oluşturabileceğini söyledi.

Yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

Daha sonra Devlet Bakanı Hayati Yazıcı sözlü soru önergelerini
yanıtladı.

Yazıcı, bankaların kredi kartlarına uyguladıkları faiz olanlarının Merkez
Bankasınca belirlendiğini ifade etti. Bakan Yazıcı, Merkez Bankasının belirlediği
faiz oranının azami oran olduğunu, bankaların bu oranı geçmemek kaydıyla kredi
kartı işlemlerine uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirleyebildiğini
söyledi.

Yazıcı, ''Kredi kartı hesap bildirim cetvelinde yer alan tutarlara
ilişkin ödemelerin zamanında ve tam olarak yapılmasını teminen, faiz oranı normal
tüketici kredisi faiz oranlarından daha yüksek tutarda belirlenmekte ve
uygulanmaktadır. Bu nedenle, kredi ihtiyaçlarının, kredi kartı yerine tüketici
kredisi yoluyla karşılanması, tüketici açısından daha faydalı'' diye konuştu.

Bakan Yazıcı, 2009 yılında, Türkiye İş Kurumunca 21 bin 967 engelli
vatandaşın ayırım yapılmaksızın işe yerleştirildiğini bildirdi. Yasanın, kamuda
memur statüsünde dolu kadroların yüzde 3'ü oranında engelli istihdamını
öngördüğünü anımsatan Yazıcı, amaçlarının, bu oranın tekabül ettiği toplam 49 bin
engellinin işe yerleştirilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Bakan Yazıcı, muhtaç ailelere dağıtılmak üzere Türkiye Kömür İşletmeleri
Genel Müdürlüğünden alınan kömürlerin, yine aynı kurum tarafından torbalı olarak
dağıtımının yapıldığını, bu nedenle torbalama ya da nakliyat ile ilgili herhangi
bir ihale yapılmadığını söyledi.

Bakan Yazıcı, başka bir soruya yanıt verirken, kamu kurumlarında toplam
267 bin 45 sözleşmeli personelin görev yaptığını bildirdi.

Bakan Yazıcı, ''Türkiye Futbol Federasyonunun, Gazze'de yaşanan
olaylardan etkilenen kişiler için 500 bin TL bağışta bulunduğunun ifade
edildiğini'' anımsatarak, konunun Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 3
Şubat 2009 tarihindeki toplantısında görüşüldüğünü belirtti.

Yazıcı, Türk toplumunun en büyük hassasiyetlerinden biri olan Gazze'de
yaşayanların yaralarının sarılması konusunda toplumdan gelen büyük taleple
birlikte, Gazze'nin yeniden inşası ve çocukların yeniden eğitiminde kullanılmak
üzere oluşturulan fona 500 bin TL ödenmesine ve bunun bütçe faslından
karşılanmasına karar verildiğini ifade etti.

Sosyal yardımlaşma Fonu'nun tamamının, insanların ihtiyaçlarını
karşılamak ve hayatlarını sürdürmek için tahsis edilmediğini belirten Yazıcı,
''İktidara geldiğimizde bütçe kaynaklarının yüzde 1,5'i proje destekleri için
tahsis ediliyordu. Biz bu oranı yüzde 20 seviyesine çıkardık. Bu şekilde yüzlerce
projeye destek veriyoruz'' diye konuştu.
(17.00)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.