TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM'DE BU HAFTA...


Sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere bu hafta Genel Kurulda ele alınacak.

10 Ekim 2010 Pazar

Sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha
uzatılmasına ilişkin tezkere bu hafta Genel Kurulda ele alınacak.

TBMM Genel Kurulunun 12 Ekim Salı günü yapacağı toplantıda, Sanayi ve
Ticaret Bakanı Nihat Ergün bir saat süreyle sözlü soruları yanıtlayacak.

Aynı gün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden
Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla
sınır ötesi harekat düzenlemesi konusunda hükümete verilen yetkinin 17 Ekim'den
itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi ile CHP'nin
''Seviye Belirleme Sınavı konusunda görevini kötüye kullandığı ve yetkisini
suistimal ettiği'' gerekçesiyle eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında
verdiği Meclis Soruşturma Önergesi de ele alınacak.

Genel Kurul'un Salı günkü toplantısı sözkonusu konularla ilgili
görüşmeler tamamlanıncaya kadar sürecek.

TBMM Genel Kurulunun 14.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek çarşamba
ve perşembe günkü çalışmalarında ise Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve
Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler sürecek. Toplam 19
maddeden oluşan ve temel yasa olarak görüşülen tasarının ilk bölümü geçen hafta
kabul edilmişti. Bu hafta tasarının ikinci bölümü ele alınacak.

Tasarıyla, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturuluyor.
Düzenlemeye göre, ayırım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli
ekonomik ve mali tedbirler devlet yardımı sayılmayacak.

Kanuna aykırı yardımların geri alınması, yardımın fiilen verildiği
tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabi olacak. 31 Aralık 2001 tarihinden
önce düzenlenmiş ve yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik belgelerinden, kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler, yap-işlet-devret modeli
kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenenler ve kaynak kullanımını
destekleme pirimi ihtiva edenler hariç, herhangi bir işlem yapılmaksızın
gerçekleşmiş haliyle tamamlanmış sayılacak.

Bu tasarının yasalaşmasının ardından Sayıştay Kanunu Teklifi görüşülecek.
Teklife göre, Sayıştay yerindelik denetimi yapamayacak, idarenin takdir
yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak karar alamayacak. TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu bünyesinde kurulacak kamu hesapları alt komisyonu, kamu kaynağını
elde etmeleri ve kullanmalarına yönelik mali yıl içindeki gerçekleşmeleri
izleyecek ve değerlendirecek.

Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim
grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları idareler itibariyle
birleştirilecek ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine
gönderilecek.

Genel Kurulda, baro başkanlarının avukatlar arasından belirlediği 3 aday
arasından Anayasa Mahkemesine bir üyesi seçiminin de bu hafta yapılması
bekleniyor.

Türkiye Barolar Birliği'nde 7 Ekimde yapılan seçimde, Afyonkarahisar Baro
Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Muş Baro Başkanı Sait Sever ve Düzce Baro Başkanı
Ali Dilber en çok oyu almıştı.

Anayasa, bu adayların TBMM Başkanlığına bildirilmesinden itibaren 10 gün
içinde seçim yapılmasını hükme bağlıyor. Genel Kurulda gizli oylama yöntemiyle
yapılacak seçimde, ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki (367) ve ikinci
oylamada üye tam sayısının salt (276) çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada salt
çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama
yapılacak; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday Anayasa Mahkemesi üyeliğine
seçilmiş olacak.

Genel Kurulda, geçen hafta, Sayıştay Genel Kurulunca belirlenen üç aday
arasından Hicabi Dursun, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Baro başkanlarının belirlediği adaylar arasından seçim yapılmasıyla
birlikte anayasa değişikliği gereği TBMM'nin Anayasa Mahkemesi için yapacağı üye
seçimi de tamamlanmış olacak.

Çevre Komisyonu, 13 Ekim Çarşamba günü bazı ikili anlaşmaların kabulünü
öngören yasa tasarılarını görüşecek.

KİT Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt AŞ'nin; 14 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda Türkiye Halk Bankası
AŞ, Birlik Sigorta AŞ, Birlik Hayat Sigorta AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler
AŞ'nin 2008 hesapları denetlenecek. (08.55)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.