TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU...


TBMM Genel Kurulunda ''Temel Kanun'' olarak görüşülen Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısının ikinci bölümünün 8 maddesi kabul edildi.

01 Temmuz 2010 Perşembe

AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Rize
Belediye Başkanı Halil Bakırcı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş ve görevlerini
yeniden düzenleyen kanun tasarısı görüşülüyor.

BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, partisinin verdiği önerge üzerinde
konuşurken, Rize Belediye Başkanı Bakırcı'nın basına da yansıyan sözlerini
gündeme getirdi.

Rize Belediye başkanının, ''Güneydoğu'da ikinci eş yaygın. Bu bizim
kültürümüzde vardır. Bu bölgelerden evlilik ve hısımlıkları artırarak, devletin
de teşvikiyle sorunların aza ineceğine ve çözüleceğine inanıyorum'' dediğini
anımsatan Yıldız, bu önerinin ''ahlak ve hukuk dışı'' olduğunu söyledi.

Bengi Yıldız, şöyle konuştu:

''Bu açıklama bölge insanına hakarettir, suçtur, kadın erkek eşitliğine
aykırıdır, demokratik hukuk devletine dinamit koymaktır. AKP'nin başta kadın
milletvekilleri olmak üzere bütün milletvekillerine ve herkese sesleniyorum: Bunu
görmezden mi geleceksiniz? Savcılar, gereğini yapacak mısınız? Diyanet İşleri
Başkanlığı, bu açıklamayı nasıl görüyorsunuz? Caiz midir? İşte AKP iktidarı, Kürt
sorununu böyle çözüyor. Bir Bakanı sınırı 10-15 kilometre kaydırmakta görüyor
Kürt sorununun çözümünü, valisi ise Kürt kökenli işçileri illerine almamakta
görüyor çözümü...

Dün, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm müftülüklere gönderdiği tavsiye
ettiği, 'Kürtlerin şeytan soyundan geldiği' tezini içeren Abdulhaluk Çay'ın
kitabından söz ettim. Sayın Bakan, buna itira etti. Kitabın ilgili sayfasını
işaretleyerek Sayın Bakan'a ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine vereceğim.
Sayın Mehmet Altan'ın, o makaleyi de içeren ''Kürtler şeytan soyundan mı
geliyor?' kitabını da Sayın Bakana sunacağım.''

Yıldız, Türkler'le Kürtler'in bin yıldır beraber yaşadıklarını ve içiçe
geçtiklerini vurgulayarak, kendisinin eşinin Türk olduğunu kaydetti.

Suat Kılıç da Rize Belediye Başkanının, sözlerinin kast ettiği mananın
dışına taşırıldığını söylediğini, 'hısımlar artarsa hasımlıklar azalır' demek
istediğini, ancak bunun AK Parti yönetimi tarafından yeterli görülmediğini
hatırlattı.

Kılıç, Rize belediye Başkanı Halil Bakırcı hakkında inceleme
başlatıldığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, ''Temel Kanun'' olarak
görüşülen Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı'nın dün görüşülmeye
başlanan ilk bölümü kabul edildi.

İlk bölümün maddeleri üzerinde verilen önergeler nedeniyle söz alan
milletvekilleri düşüncelerini dile getirdiler.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Kürtçe Kuran mealinin ne zaman
yayınlanacağını sordu.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Türkiye'de Rabıta olarak bilinen
kuruluşun tüzüğünde temel amacın ''Laik sistemleri yıkmak ve İslamın Suudi
Arabistan'daki yorumunu bütün İslam ülkelerinde hakim kılmak'' olarak
özetlendiğini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının bu
kuruluşla bağlantılarını gösteren bulguların mevcut olduğunu öne sürdü.

Vakfın en prestijli eserlerinden birisi olan ''Kuran-ı Kerim ve
Açıklamalı Meali'' isimli eseri hazırlayanların Suudi Arabistan ile yakın ve
organik ilişkileri olduğunu ileri süren Kart, Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi öğretim üyelerinin ağırlıklı olduğu bu isimlerin siyasi iktidar
tarafından her bakımdan korunduğunu iddia etti. Bu isimlerin iktidara yakın
gazetelerde köşe yazarlığı yaptığını ve devlet yönetiminde üst düzey görevler
yaptıklarını savunan Kart, merhum gazeteci Uğur Mumcu'nun 12 Eylül döneminde
yurtdışına gönderilen Diyanet personelinin maaşlarının bu örgüt tarafından
verildiğini yazdığını da anımsattı.

Kart, ''Rabıta örgütünün parasıyla yurtdışına gönderilen din adamlarının
önemli bir bölümü bugün Diyanet kurumunda, kamuda ve medyanın kilit noktalarında
görev yapmaktadır'' görüşünü dile getirdi.

Polemik yapmadığını belirten Kart, ''Ancak şunları ifade etmem gerekiyor.
Başbakan ve Cumhurbaşkanının Suudi ailesiyle özel ve yakın ilişkileri ve ayrıca
Arap sermayesinin belli bir bölümünün kayıtdışı bir şekilde Türkiye'ye intikali
gözönüne alındığında, CHP olarak demokrasi ve cumhuriyeti hedef aldığına
inandığımız bu çalışmalara karşı her zamanki gibi kararlı davranışımızı,
duruşumuzu ve takibimizi sürdürmeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

Sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç,
Kart'ın iftira boyutunun da ötesinde ağır ithamlarda bulunduğunu belirtti. Kılıç,
şunları söyledi:

''İftiralar yanlış. Anayasanın ikinci maddesinde belirtilen
Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ilişkin yaklaşımlar sadece bir siyasal parti
savunduğu zaman güç kazanmıyor. Demokrasi, laiklik, laik cumhuriyet, sosyal hukuk
devleti herkes müdafa ettiği zaman çok daha güçlü, çok daha içselleştirilmiş
değerler olarak varlığını muhafaza ediyor. İkide bir gelip bu konular üzerinden
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümetine yönelik olarak, Sayın
Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak, AK Parti grubuna yönelik olarak sarf edilen
hukuk dışılık, demokrasi dışılık, laiklik kavramının dışında tanımlanmak gibi
vurgular içeren sözler külliyen yalandır. Ne sayın Başbakanımızın ne de Sayın
Cumhurbaşkanımızın ne Suudi Arabistan Kralı ile ne de başka bir ülkenin devlet
başkanıyla, bu milletin, bu devletin menfaatlerine aykırı hiçbir dostuluğu söz
konusu değildir.''

Sataşma gerekçesiyle yeniden kürsüye gelen Kart, soyut ifadelerle kimseyi
karalama arayışı içinde olmadığını söyledi.

Rabıta ilişkilerinden söz ettiğini belirten Kart, ''Bunlara karşı tavır
koyuyorsanız elbette saygı duyarım. Ama bunlara karşı tavır konulmuyorsa bu
ilişkileri elbette sorgulayacağız'' dedi.

Rabıta'nın Atatürk'e karşı ''Put Adam'' adlı kitabı yazdırdığını belirten
Kart, ''Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanının Suudi ailesinden aldığı hediyeleri
soruyoruz. İki yıldır, üç yıldır sordum. Neden cevap verilmiyor? Bu ilişkiler
sorgulanmaya muhtaç ilişkilerdir'' diye konuştu.

Hükümet adına söz alan devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Put Adam'' kitabının
Suudi Arabistan değil Mısır'da basıldığını söyledi.

Kuran-ı Kerim'in bütün dil ve lehçelere çevrilmesinin üzerinde yoğun bir
şekilde çalıştıkları bir konu olduğunu belirten Çelik, ''Kuran-ı Kerim ve İslam
evrenseldir. Dolayısıyla herkese ulaşmasına büyük önem veriyoruz. Bu konuda
Diyanet'in çalışmaları devam ediyor''dedi.

Suudi Arabistan'da Diyanet benzeri bir teşkilatın olmadığını, din
hizmetlerinin Rabıta örgütü tarafından yürütüldüğünü anlatan Çelik, ''Dolayısıyla
ister istemez bütün ülkelerin dini kurum ve kuruluşlarıyla irtibatlı olmak
durumundayız. Ayrıca Suudi Arabistan muhatap olarak Diyanet İşleri Teşkilatını
görüyor. Bazı hocaların hazırladığı Kuran meali Medine'de kurulan Kuran Tercüme
Merkezi'nce yayınlanmıştır. Bunun Rabıta ile bir ilgisi söz konusu değildir.
Gerçekten de Türkiye'de çok yetkin bilimadamları tarafından hazırlanmış ve 60
dile çevrilmiş bir meal olduğunu belirteyim'' diye konuştu.

''Rabıta'nın Diyanet'in yurtdışındaki personeline ücret ödediğine ilişkin
iddia doğru değil'' diyen Çelik, 12 Eylül döneminde Diyanet'in yurtdışı
teşkilatının bulunmadığını ifade etti. Çelik, ''O süreç içinde olağanüstü
şartlarda ortaya çıkmış olan bir maaş ödemesi veya Rabıta ile ilgili durumudur.
Diyanet ile ilgili bir hususiyet söz konusu değildir'' açıklaması yaptı.

Kabul edilen bölüme göre, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer
alan sınırlamalara tabi olmaksızın, 2010 yılı içerisinde, Diyanet İşleri
Başkanlığına ait boş kadrolara 5 bin açıktan atama yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanının görev süresi 5 yıl olacak ve bir kişi en fazla
2 kez başkan olarak atanabilecek. Başkanın vereceği görevleri yapmak ve başkana
karşı sorumlu olmak üzere en fazla 3 başkan yardımcısı atanabilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organı
olacak ve 16 üyeden oluşacak. Diyanet İşleri Başkanı; Aday Tespit Kurulunca, en
az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş veya dini bilimlerde uzmanlaşmış
kişiler arasından belirlenen 24 adaydan 12'si, ayrıca İlahiyat Fakültesi öğretim
üyelerinden 4 kişiyi kurul üyeliğine atanmak üzere tespit edecek. Kurul
üyelerinin görev süresi 5 yıl olacak. Üyeler, en fazla iki kere bu göreve
atanabilecek.

Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dini yorum
çevrelerini, dini-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dini-kültürel oluşumları
incelemek ve değerlendirmek, Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri arasında
sayılacak.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile 8 üyeden oluşacak.
Başkan ve üyelerin görev süresi 5 yıl olacak.

Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Hac ve Umre Hizmetleri, Dini Yayınlar,
Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlükleri ile
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk
Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanlığının
hizmet birimlerini oluşturacak.

İl ve ilçe müftüleri bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil
edecek, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetecek, din görevlilerinin
hizmetlerini düzenleyip denetleyecek. İl müftüleri Diyanet İşleri Başkanlığına,
ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlı olacak.

İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri
kurulabilecek.

İmam-hatiplik mesleği, adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman
imam-hatip ve başimam-hatip; müezzin-kayyımlık mesleği ise müezzin-kayyım ve
başmüezzin; Kuran kursu öğreticisi, Kuran kursu uzman öğreticisi ve Kuran kursu
başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılacak.

Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal
ve kültürel faaliyetler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları
esas alınacak.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve eğitim merkezi eğitim görevlisi, bu
merkezlerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak ve 4
yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup ihtisas kursunu bitirmiş veya doktora
yapmış olanlar arasından atanacak.

İmam hatip ve müezzin kayımlar Kuran-ı Kerim öğretiminde
görevlendirilebilecek.

Seyahat acentalarına hac kontenjanı verilebilecek. Bunun oranını Bakanlar
Kurulu belirleyecek. Bu orana göre tespit edilen sayı seyahat acentalarınca
kullanılmak üzere topluca verilecek. Gerektiğinde bu acentalardan hizmet satın
alınabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umreye götürdüğü vatandaşlarla
yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan, taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik
veren acenteye, fiilin ağırlığına göre uyarı, kınama, kontenjan kısıtlaması,
süresiz veya 1-3 yıl arası organizasyondan men etme gibi müeyyideler
uygulanabilecek.

Seyahat acenteleri, hac ve umre organizasyonunda hizmetlerin ifası
sırasında meydana gelebilecek zararların karşılanması için, götürdüğü her bir
hacı başına alınan ücretin tamamını ve umreci başına aldığı ücretin yarısı
kadarını Başkanlığa teminat olarak verecek.

Devlet Bakanı Faruk Çelik, hacca gitmek için
başvuran 796 bin kişiden, ancak 74 bininin hacca gidebileceğini söyledi.

Bakan Çelik, TBMM Genel Kurulunda, ''Temel Kanun'' olarak görüşülen
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı üzerinde milletvekillerinin
sorularını yanıtladı.

Hacca gitmek için 796 bin müracaat olduğunu, ancak bunlardan 74 bininin
hacca gidebileceğini belirten Çelik, '' 2007'de başvuran 35 bin 655, 2008'de
başvuran 12 bin 592, 2009'da başvuran 7 bin 153 ve bu yıl başvuran 3 bin 473 kişi
hacca gidebilecek'' dedi.

Müezzin sayısının 40 binlerden 10 binlere düştüğünü ve bu nedenle de
müezzinlerin imam kadrosuna atanmasının düşünülmediğini ifade eden Çelik, Diyanet
İşleri Başkanlığının 5 bin 4-B'li personel alacağını açıkladığını bildirdi.
Çelik, ''Bu personel alımı maliyeden de çıkmak üzere. Vekil imamlarla ilgili
konuyu da önergeyle gerçekleştirdiğimizde, Diyanet İşleri Başkanlığının boş
bulunan 12 bin 500 camisi doldurulmuş olacak'' dedi.

Bakan Çelik, Cemevleri ile ilgili çalışmada son aşamaya gelindiğini
söyledi.

Faruk Çelik, hac fiyatları hakkında da bilgi verdi.

Çelik'in verdiği bilgiye göre, normal-1 grup için fiyat 2 bin 465 Avro,
normal-2 için 2 bin 295 Avro, müstakil grup için 3 bin 780 Avro ve lüks grup için
ise 5 bin 100 Avro ile hacca gidilebilecek.

Bakan Çelik, Türkiye'de 2 bin 465 Avro olan normal-1 hac fiyatının
İran'da 4 bin 500 Avro olduğunu kaydetti.

Hac kontenjanlarını artırmayı düşündüklerini belirten Çelik, geçen yıl
olduğu gibi, bu yılda 30 bin ek kontenjan almayı planladıklarını ifade etti.

Tasarının görüşmeleri 2. bölüm üzerinde sürüyor.

TBMM Genel Kurulunda ''Temel Kanun'' olarak
görüşülen Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısının ikinci bölümünün
8 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi
oluşturulacak. İşletmenin sermayesi 20 milyon TL olacak. Bakanlar Kurulu bu
miktarı 10 katına kadar artırabilecek. İşletme, Başkanlık yayınlarının satış
yerleriyle ilgili hizmetleri yürütecek, kitapevleri açabilecek, yayın
hizmetleriyle ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı gerektiğinde Türk Diyanet Vakfı ile
işbirliğinde bulunabilecek.

Başkanlık, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarına en yüksek
devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.

Genel Kurulda AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin verdikleri önergeler
kabul edilerek, vekil imamlara kadroya geçme imkanı sağlandı.

Buna göre, 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı
taşra teşkilatında halen vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev
yapanlar ile 3 Mayıs 2005'ten düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, taşra
teşkilatında en az 4 ay süreyle vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev
yapanlar, KPSS'den Başkanlığın belirleyeceği yeterli puanı almaları ve
alanlarında yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla bir defaya mahsus olmak
üzere kadroya geçirilecek. Sayısı 4 bini geçmeyecek bu kişilerin yapılacak
sınavda da başarılı olmaları gerekecek.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, çalışma süresinin dolması üzerine, saat
13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

(08.58)Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.