TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU...


Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

25 Haziran 2010 Cuma

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında bulunan kültür merkezleri,
danışma büroları, ilçe sınırları içindeki kütüphaneler ve illerdeki güzel sanatlar
galerileri ile 61 müze il özel idarelerine devrediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında bulunan
kültür merkezleri, danışma büroları, ilçe sınırları içindeki kütüphaneler ve
illerdeki güzel sanatlar galerileri ile 61 müze il özel idarelerine
devredilecek.

Devre konu müzelerdeki arkeolojik eserler, öncelikle o il sınırları
içinde olmak üzere en yakın arkeoloji müzesine; devre konu kütüphanelerdeki yazma
ve nadir eserler, öncelikle o il sınırları içinde olmak üzere en yakın yazma
eserler kütüphanesine; devre konu güzel sanatlar galerilerindeki müzelik plastik
sanat eserleri ise en yakın resim heykel müzesine devredilecek.

Devredilen birimlere ait taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç,
malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile hak, yükümlülük, alacak ve borçlar il özel
idarelerine devredilmiş olacak.

Taşınmazlar da bu kapsamda il özel idaresine tahsis edilmiş sayılacak.

Devir işlemleri, kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde,
devredilen güzel sanatlar galerisi, kütüphane ve müzelerdeki, müzelik plastik
sanat eserleri, yazma ve nadir eserlerle, arkeolojik eserlerin devir işlemleri
ise iki yıl içinde sonuçlandırılacak.

2010-2012 Mali Yılları itibariyle devredilen birimlere ilişkin olarak
Bakanlık bütçesine konmuş ve konulacak ödeneklerden Bakanlıkça ilgili il özel
idaresine kaynak aktarılacak.

Devredilen birimlerde çalışmakta olan personel, kadro unvanları ile
birlikte il özel idarelerine devredilmiş sayılacak.

Kanunun yayımı tarihinde Bakanlıkta müze araştırmacısı ve kütüphaneci
kadrolarında bulunan personel başka bir işleme gerek kalmaksızın bu kanunla ihdas
edilen müze araştırmacısı ve kütüphaneci kadrolarına atanmış sayılacak.

Bakanlıkta fiilen görev yapan ve üniversitelerin kütüphanecilik, bilgi ve
belge yönetimi, arşivcilik, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi,
antropoloji, etnoloji, sosyal antropoloji ve etnoloji, fizik ve paleoantropoloji,
tarih, eskiçağ dilleri ve kültürleri, Latin dili ve edebiyatı, doğu dilleri ve
edebiyatı bölümlerinin anabilim dallarında lisans eğitimi almış olan personelden
kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlardan Bakanlıkça
yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar durumlarına uygun
kütüphaneci, arkeolog veya müze araştırmacısı kadrolarına atanacaklar.

Bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul olunan
Türk ya da yabancı heyet ve kurumlar ile Bakanlık personeli veya
görevlendirilecek Türk bilim adamları tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve
kazılara izin vermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Tasarıyla 2 bin 152 kadro iptal edilerek, 693 kadro ihdas ediliyor; 16
ilde müze müdürlüğü kuruluyor.

Düzenleme kapsamında ihdas edilen kadrolarla ilgili özlük haklarında
iyileştirmeler de yapılıyor.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpolat, tasarı üzerinde yaptığı
konuşmada, Hacıbektaş ve Mevlana gibi inanç merkezlerine girişlerde ücret
alınmasını eleştirdi. Özpolat, bunun, yanlış bir uygulama olduğunu savunarak,
gerekirse buraların yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Mevlana ve Hacıbektaş'ın gibi
ulusal hatta evrensel özellikler taşıyan yerlerin bakanlığın ilgisi ve yetkisi
içinde tutulması gerektiğini söyledi.

Son birkaç yıl içinde hem Mevlana hem de Hacıbektaş çevresinde kırk yılda
yapılacak işleri yaptıklarını anlatan Günay, ''Mevlana ve Hacıbektaş gibi gibi
merkezlerden bakanlığın ilgisini ve yetkisini uzaklaştırmamamız gerekiyor'' dedi.

Buralarda bazı dönemlerde ücretsiz giriş uygulaması yaptıklarını, bu
sürenin uzatılabileceğini hatta ücretsiz hale getirebileceğini belirterek,
''Ancak bakanlığın buralardan kesinlikle çıkmaması gerekir'' dedi.

Tasarıya göre il özel idarelerine devredilen müzeler şöyle:

''Adana Atatürk Evi Müzesi, Adana Etnografya Müzesi, Amasya Saraydüzü
Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi, Amasya Hazeranlar Konağı,
Ankara Estergon Etnografya Müzesi, Antalya Atatürk Evi Müzesi, Alanya Atatürk Evi
Müzesi, Aydın Yörük Ali Efe Müzesi, Aydın Karacasu Etnografya Müzesi, Balıkesir
Edremit Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, Bilecik Söğüt Ertuğrul Gazi Arkeoloji ve
Etnografya Müzesi, Bitlis Etnografya Müzesi, Bolu Göynük Akşemseddin Türbesi,
Burdur Taşoda Etnografya Müzesi, Burdur Kocaoda Bakibey Konağı, Bursa Atatürk Evi
Müzesi, Bursa Osmanlı Evi Müzesi, Bursa Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Bursa
Yenişehir Şemaki Evi Müzesi, Denizli Atatürk Evi Etnografya Müzesi, Diyarbakır
Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Merkezi, Diyarbakır Silvan Atatürk Evi Müzesi,
Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi, Eskişehir Mihalıççık Yunus Emre Müzesi, Erzurum
Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Mersin Atatürk Evi
Müzesi, Mersin Silifke Atatürk Evi Müzesi, Iğdır Abide Müzesi, Isparta Uluborlu
Müzesi, İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi, İzmir Etnografya Müzesi, İzmir Atatürk
Evi Müzesi, İzmir Birgi Çakırağa Konağı, Kastamonu Liva Paça Etnografya Müzesi,
Kayseri Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi, Kayseri Atatürk Evi Müzesi, Kocaeli Av
Köşkü Saray Müzesi, Kocaeli Osman Hamdi Bey Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi,
Konya Etnografya Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi, Konya Ereğli Müzesi,
Konya Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesi, Kütahya Kossuth Evi Müzesi, Kütahya
Çini Müzesi, Malatya Atatürk Evi, Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesi, Manisa
Akhisar Müzesi, Muğla Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi, Nevşehir Ürgüp Müzesi,
Nevşehir Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi, Rize Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi
Müzesi, Samsun Bafra Müzesi, Sinop Aslantorunlar Etnografya Müzesi, Sivas
Şarkışla Aşık Veysel Müzesi, Tekirdağ Muratlı Atatürk Evi, Tokat Latifoğlu Konağı
Etnografya Müzesi, Tokat Atatürk Evi Müzesi, Uşak Atatürk ve Etnografya
Müzesi.'' (12.04)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.